สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

สิ้นเดือนนี้ เปย์สนั่นคุ้ม 2 ต่อกับ JD CENTRAL

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 300 บาท และคะแนน The1 พิเศษ

เมื่อซื้อสินค้าที่แอป JD CENTRAL และจ่ายผ่านแอป Dolfin 

ระหว่างวันที่ 25-31 พ.ค. 63

เงื่อนไขและข้อกำหนด

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 300 บาท และคะแนน The1 พิเศษ เมื่อซื้อสินค้าที่แอป JD CENTRAL และชำระผ่าน
Dolfin Wallet ระหว่างวันที่ 25-31 พ.ค. 63

ต่อที่ 1: รับโบนัสเงินคืน พร้อมรับเพิ่มคะแนน The1 เมื่อซื้อสินค้าที่แอป JD CENTRAL และชำระค่าสินค้าผ่าน Dolfin Wallet ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ชำระ / เซลล์สลิป (บาท) รับโบนัสเงินคืน (บาท) รับคะแนน The1
500-999 50 25 คะแนน
1,000 – 1,999 75 50 คะแนน
2,000 – 2,999 100 100 คะแนน
3,000 – 4,999 150 150 คะแนน
5,000 ขึ้นไป 250 250 คะแนน

• จำกัดโบนัสเงินคืนสูงสุด 250 บาท ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

• โบนัสเงินคืน จะคืนเข้า Dolfin Wallet มาในรูปแบบ Dolfin Bonus และสามารถใช้ได้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับ

•ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

• จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

• สูงสุด 2,000 สิทธิ์/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 

ต่อที่ 2: รับโบนัสเงินคืนเพิ่ม 50 บาท เมื่อชำระค่าสินค้าต่อที่ 2 ผ่าน Dolfin Wallet ด้วยบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ:

1.) บัตรเครดิตยูโอบี หรือ TMRW (เลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 บัตร) (จำกัด 2,000 สิทธิ์/เดือน)
2.) บัตรเครดิต JCB (ทุกหน้าบัตร) (จำกัด 2,000 สิทธิ์/เดือน)
3.) บัตรเครดิต TMB (จำกัด 500 สิทธิ์/เดือน)
4.) บัตรเครดิตธนชาต (จำกัด 500 สิทธิ์/เดือน)

• สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ยังไม่เคยรับสิทธิ์โปรโมชันอื่นใด สำหรับบัตรเครดิตนั้นๆ ด้วยการใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet มาก่อน ในเดือนพฤษภาคม 2563 นี้
• โบนัสเงินคืน จะคืนเข้ามาในรูปแบบ Dolfin Bonus และสามารถใช้ได้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับ
•ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้
• จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขทั่วไป
– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้
– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับสินค้าหรือบริการ หากมีข้อสงสัย ปัญหา หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการซื้อสินค้า หรือบริการ กรุณาติดต่อ JD CENTRAL โดยตรง ที่ 02-030-4599
– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใด ๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิก หรือแจ้งคืนสินค้าที่ซื้อผ่านแอป JD CENTRAL บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษ และเงิน Dolfin Bonus ที่ได้จากรายการส่งเสริมการขายนี้ให้แก่ลูกค้า
– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น.