กิจกรรม “สิ้นเดือนชวนเพื่อนจ่ายบิล” รับฟรี! E-Voucher สตาร์บัคส์ 100 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกดติดตามเพจ Dolfin และทำตามกติกาจนสำเร็จ

 • กติกาการเล่นกิจกรรม “สิ้นเดือน..ชวนเพื่อนจ่ายบิล”

  • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกดติดตามเพจ Dolfin

  • แปะภาพการชำระบิลผ่านแอปดอลฟินของตนเอง ในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม

  • tag เพื่อน เพื่อชวนมาจ่ายบิลในแอปดอลฟิน

  • เพื่อนที่ถูก tag จะต้องมาตอบต่อจากคอมเมนต์นั้น โดยแปะภาพการชำระบิลผ่านแอปดอลฟินของตนเอง

  • เงื่อนไขการชำระบิลที่กำหนด

   • การชำระบิลจะต้องทำภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 โดยจะตรวจสอบจากวันที่ที่ระบุอยู่ในภาพชำระบิลที่แปะในคอมเมนต์

   • ชำระบิลประเภทใดก็ได้ ที่มีให้บริการในแอปดอลฟิน

   • ไม่กำหนดยอดขั้นต่ำในการชำระ

  • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบทุกข้อด้านบน เป็น 50 คู่แรก (100 คน) ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565 จะได้รับเงินรางวัลเป็น E-Voucher สตาร์บัคส์ 100 บาท คนละ 1 รางวัล

 • รายละเอียด “E-Voucher Starbucks มูลค่า 100 บาท”

  • กดเลือกใช้ E-Voucher Starbucks มูลค่า 100 บาท จากเมนู “คูปองของฉัน” ในแอปดอลฟิน และสแกน QR ที่ร้านสตาร์บัคเพื่อรับสิทธิ์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารของคุณเท่านั้น

  • การใช้ e-Coupon เป็นไปตามเงื่อนไขที่สตาร์บัคกำหนด (ตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่หน้ารายละเอียดคูปอง)

  • ลูกค้าสามารถนำ E-Voucher Starbucks มูลค่า 100 บาท ภายใน 30 วันหลังจากได้รับ

 • กำหนดการของกิจกรรม

  • 28 – 31 มีนาคม 2565

   ผู้ร่วมกิจกรรมชวนเพื่อนและแชร์ภาพการจ่ายบิล

  • 1 เมษายน 2565

   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางหน้าเพจ Dolfin Facebook Page

  • 1 – 3 เมษายน 2565

   ผู้ได้รับรางวัลติดต่อกลับทาง Inbox ของเพจ เพื่อแสดงตัวและแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ในการรับรางวัล

  • 5 เมษายน 2565

   ทีมงานดอลฟินทำการส่งรางวัลเข้าแอปดอลฟินของผู้ได้รับรางวัล ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับแจ้งมา

 • จำกัด 1 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม / ผู้ใช้งาน

 • ผู้ได้รับรางวัล ต้องเป็นผู้ใช้งานแอปดอลฟิน ที่ได้ทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 • จำกัดสูงสุด 50 คู่ หรือ 100 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดระยะเวลากิจกรรม

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.