สิ้นเดือนชวนเพื่อนจ่ายบิลในดอลฟิน วอลเล็ท รับฟรี 30 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกดติดตามเพจ Dolfin และทำตามกติกาจนสำเร็จ

 • กติกาการเล่นกิจกรรม “สิ้นเดือน..ชวนเพื่อนจ่ายบิล”

 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องกดติดตามเพจ Dolfin

 • แปะภาพการชำระบิลผ่านดอลฟิน วอลเล็ทของตนเอง ในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์กิจกรรม

 • tag เพื่อน เพื่อชวนมาจ่ายบิลผ่านดอลฟิน วอลเล็ท

 • เพื่อนที่ถูก tag จะต้องมาตอบต่อจากคอมเมนต์นั้น โดยแปะภาพการชำระบิลผ่านดอลฟิน วอลเล็ทของตนเอง

 • เงื่อนไขการชำระบิลที่กำหนด

  • การชำระบิลจะต้องทำภายในวันที่ 25 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564 โดยจะตรวจสอบจากวันที่ที่ระบุอยู่ในภาพชำระบิลที่แปะในคอมเมนต์

  • ชำระบิลประเภทใดก็ได้ ที่มีให้บริการในดอลฟิน วอลเล็ท เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต ค่ามือถือรายเดือน ค่าสินเชื่อ/เช่าซื้อ

  • ไม่กำหนดยอดขั้นต่ำในการชำระ

 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำตามกติกาครบทุกข้อด้านบน เป็น 100 คู่แรก (200 คน) ภายในวันที่ 25 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564 จะได้รับเงินรางวัลเป็นคูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาทต่อคน

 • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลดในการจ่ายบิลผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครั้งถัดไปได้ โดยต้องมียอดจ่ายขั้นต่ำ 150 บาท/ใบเสร็จ

 • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 30 บาท มีอายุ 30 วัน หลังจากที่ได้รับ

 • กำหนดการของกิจกรรม

  • 25 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564

   ผู้ร่วมกิจกรรมชวนเพื่อนและแชร์ภาพการจ่ายบิล

  • 6 ตุลาคม 2564

   ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทางหน้าเพจ Dolfin Facebook Page

  • 6-10 ตุลาคม 2564

   ผู้ได้รับรางวัลติดต่อกลับทาง Inbox ของเพจ เพื่อแสดงตัวและแจ้งเบอร์โทรศัพท์ที่จะใช้ในการรับรางวัล

  • 15 ตุลาคม 2564

   ทีมงานดอลฟินทำการส่งรางวัลเข้าดอลฟิน วอลเล็ทของผู้ได้รับรางวัล ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้รับแจ้งมา

 • จำกัด 1 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม / ผู้ใช้งาน

 • ผู้ได้รับรางวัล ต้องเป็นผู้ใช้งานดอลฟิน วอลเล็ท ที่ได้ทำการลงทะเบียนและยืนยันตัวเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

 • จำกัดสูงสุด 100 คู่ หรือ 200 สิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรม ตลอดระยะเวลากิจกรรม

 • ระยะเวลากิจกรรม 25 กันยายน 2564 – 1 ตุลาคม 2564

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.