จ่ายบิลในแอปดอลฟิน คุ้มกว่าเยอะ!

 

คุ้มฟิน เมื่อจ่ายบิลกับแอปดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 กรกฎาคม 2564

 รับคะแนน The 1 พิเศษ 1 คะแนน ทุกการจ่าย 100 บาท (สูงสุด 200 คะแนนต่อเดือน)

ลูกค้าที่เคยจ่ายบิลแล้ว ก็สะสมคะแนน The 1 ได้นะ

 

 


เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขคะแนน The 1

 • ทุกๆ การจ่าย 100 บาท ผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท รับคะแนนสะสม The 1 พิเศษจำนวน 1 คะแนน

 • จำกัดคะแนน The 1 พิเศษจากการจ่ายบิล สูงสุด 200 คะแนน ต่อเดือน

 • คะแนน The 1 จะได้รับหลังจากชำระค่าสินค้าหรือบริการเสร็จสิ้นแล้ว 30 นาที โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องผูกบัญชี The 1 กับบัญชีแอปดอลฟิน วอลเล็ทแล้วเท่านั้น

 • คะแนน The 1 ที่ได้รับจะยังไม่โอนเข้าบัญชี The 1 จนกว่าลูกค้าจะทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยเป็นสมาชิก The 1 โปรดลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก The 1 และผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้แล้วเสร็จ ก่อนการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

 • เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dolfinthailand.com/100t1pt/


เงื่อนไขทั่วไป

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

  • เงื่อนไขในการสิทธิพิเศษเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.