จ่ายบิลในแอปดอลฟิน คุ้มกว่าเยอะ!

 

ฟิน 2 ต่อ เมื่อจ่ายบิลกับแอปดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 30 มิถุนายน 2564

(เมื่อชำระบิลผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ทครั้งแรกเท่านั้น)

 

🧾 ต่อที่ 1 – รับสิทธิ์เปิด FIN BOX คว้าคูปองแทนเงินสดสูงสุด 100 บาท

เมื่อชำระบิลขั้นต่ำ 1,000 บาท/ครั้ง **ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยจ่ายบิลผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น**

🧾ต่อที่ 2 – รับคะแนน The 1 พิเศษ 1 คะแนน ทุกการจ่าย 100 บาท (สูงสุด 200 คะแนนต่อเดือน)

ลูกค้าที่เคยจ่ายบิลแล้ว ก็สะสมคะแนน The 1 ได้นะ

 

 เงื่อนไขและข้อกำหนด

ต่อที่ 1

 • ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยจ่ายบิลผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท เมื่อจ่ายบิลผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ทครั้งแรก 1,000 บาทขึ้นไป/ครั้ง ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564 ลูกค้ารับสิทธิ์กดเลือกกล่องของขวัญเพื่อรับคูปองส่วนลดหรือสิทธิพิเศษสำหรับใช้ในครั้งถัดไป

 • การกดกล่องของขวัญลูกค้าจะต้องทำการกดหลังจากการชำระเงินทันที กรณีที่ลูกค้าออกจากหน้ากล่องของขวัญไปแล้วลูกค้าจะไม่สามารถกลับมากดรับสิทธิ์ได้อีกครั้ง

 • โดยลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับคูปองแทนเงินสด เพื่อใช้เป็นส่วนลดในการใช้จ่ายครั้งถัดไป ได้แก่

  • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 10 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลด เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท/เซลล์สลิป

  • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 15 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลด เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท/เซลล์สลิป

  • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 20 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลด เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท/เซลล์สลิป

  • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลด เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 250 บาท/เซลล์สลิป

  • คูปองแทนเงินสดมูลค่า 100 บาท เพื่อใช้เป็นส่วนลด เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 500 บาท/เซลล์สลิป

 • คูปองแทนเงินสดมีอายุ 15 วันนับจากวันที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องใช้ประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน

ต่อที่ 2

 • ทุกๆ การซื้อสินค้าหรือบริการ 100 บาท ผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท รับคะแนนสะสม The 1 พิเศษจำนวน 1 คะแนน

 • จำกัดคะแนน The 1 พิเศษจากการจ่ายบิล สูงสุด 200 คะแนน ต่อเดือน

 • คะแนน The 1 จะได้รับหลังจากชำระค่าสินค้าหรือบริการเสร็จสิ้นแล้ว 30 นาที โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องผูกบัญชี The 1 กับบัญชีแอปดอลฟิน วอลเล็ทแล้วเท่านั้น

 • คะแนน The 1 ที่ได้รับจะยังไม่โอนเข้าบัญชี The 1 จนกว่าลูกค้าจะทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่เคยเป็นสมาชิก The 1 โปรดลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก The 1 และผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้แล้วเสร็จ ก่อนการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

 • เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด

 • อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dolfinthailand.com/100t1pt/


เงื่อนไขทั่วไป

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

  • เงื่อนไขในการสิทธิพิเศษเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.