ร้านอาหารเครือเซ็นทรัล

Katsuya

Katsuya ส่วนลด 15% เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

 Ootoya

โอโตยะ รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อทานครบตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป 

Thai Terrace

ส่วนลด 15% ทันที ที่ร้าน Thai Terrace ตั้งแต่ 600 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

Cold Stone 

รับส่วนลด 15% ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป

โปรโมชั่นที่คุณน่าจะฟิน

Burger King

แลกซื้อน้ำเก๊กฮวย ได้ในราคาพิเศษเพียง 1 บาท (จากราคาปกติ 39 บาท)

Kowlune

แลกซื้อน้ำเก๊กฮวย ได้ในราคาพิเศษเพียง 1 บาท (จากราคาปกติ 39 บาท)

Baskin Robbins

รับส่วนลด 20 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่ Baskin Robbins ด้วยดอลฟินวอลเล็ท

Chabuton

รับส่วนลด 15% ที่ร้าน Chabuton ทุกสาขาที่ร่วมรายการ  ตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป