รับโบนัสเงินคืน 20% เมื่อสั่งอาหารร้านในเครือ Central Restaurants Group ผ่านบริการ คลิกสั่งไวไม่รอคิว

รับโบนัสเงินคืน 20% เมื่อสั่งอาหารร้านในเครือ Central Restaurants Group ผ่าน
บริการ คลิกสั่งไวไม่รอคิว หรือ คลิกสั่งไวไร้สัมผัส ใน Dolfin Wallet
ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. 63 – 30 มิ.ย. 63

เงื่อนไขสำหรับร้าน Auntie Anne’s และ Mister Donut

รับโบนัสเงินคืน 20% จากยอดเงินรวมที่ชำระค่าอาหารผ่านแอป Dolfin สูงสุด 40 บาท ในรูปแบบดอลฟินโบนัส เมื่อสั่งอาหารร้านใดร้านหนึ่งตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป จำกัดสูงสุด 1 ท่าน/ 2 สิทธิ์/เดือน ผ่านบริการสั่งกลับบ้านในเมนู “คลิกสั่งไวไม่รอคิว” หรือ บริการทานที่ร้านในเมนู “คลิกสั่งไวไร้สัมผัส” โดยต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว

 

เงื่อนไขสำหรับร้าน Kowlune

รับโบนัสเงินคืน 20% จากยอดเงินรวมที่ชำระค่าอาหารผ่านแอป Dolfin สูงสุด 50 บาท ในรูปแบบดอลฟินโบนัส เมื่อสั่งอาหารร้านใดร้านหนึ่งตั้งแต่ 150 บาทขึ้นไป จำกัดสูงสุด 1 ท่าน/ 2 สิทธิ์/เดือน ผ่านบริการสั่งกลับบ้านในเมนู “คลิกสั่งไวไม่รอคิว” หรือ บริการทานที่ร้านในเมนู “คลิกสั่งไวไร้สัมผัส” โดยต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว

เงื่อนไขสำหรับร้าน Cold Stone

รับโบนัสเงินคืน 20% จากยอดเงินรวมที่ชำระค่าอาหารผ่านแอป Dolfin สูงสุด 100 บาท ในรูปแบบดอลฟินโบนัส เมื่อสั่งอาหารตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป จำกัดสูงสุด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/เดือน ผ่านบริการสั่งกลับบ้านในเมนู “คลิกสั่งไวไม่รอคิว” หรือ บริการทานที่ร้านในเมนู “คลิกสั่งไวไร้สัมผัส” โดยต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว

 

เงื่อนไขสำหรับร้าน Aroidee

รับโบนัสเงินคืน 20% จากยอดเงินรวมที่ชำระค่าอาหารผ่านแอป Dolfin สูงสุด 100 บาท ในรูปแบบดอลฟินโบนัส เมื่อสั่งอาหารตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป จำกัดสูงสุด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/เดือน ผ่านบริการสั่งกลับบ้านในเมนู “คลิกสั่งไวไม่รอคิว” หรือ บริการทานที่ร้านในเมนู “คลิกสั่งไวไร้สัมผัส” โดยต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว

เงื่อนไขสำหรับร้าน Pepper Lunch, Katsuya, Tenya, Yoshinoya และ Chabuton

รับโบนัสเงินคืน 20% จากยอดเงินรวมที่ชำระค่าอาหารผ่านแอป Dolfin สูงสุด 100 บาท ในรูปแบบดอลฟินโบนัส เมื่อสั่งอาหารร้านใดร้านหนึ่งตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไปจำกัดสูงสุด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/เดือน ผ่านบริการสั่งกลับบ้านในเมนู “คลิกสั่งไวไม่รอคิว” หรือ บริการทานที่ร้านในเมนู “คลิกสั่งไวไร้สัมผัส” โดยต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว

เงื่อนไขสำหรับร้าน Thai Terrace และ Ootoya

รับโบนัสเงินคืน 20% จากยอดเงินรวมที่ชำระค่าอาหารผ่านแอป Dolfin สูงสุด 160 บาท ในรูปแบบดอลฟินโบนัส เมื่อสั่งอาหารตั้งแต่ 800 บาทขึ้นไปจำกัดสูงสุด 1 ท่าน/ 1 สิทธิ์/เดือน ผ่านบริการสั่งกลับบ้านในเมนู “คลิกสั่งไวไม่รอคิว” หรือ บริการทานที่ร้านในเมนู “คลิกสั่งไวไร้สัมผัส” โดยต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว

เงื่อนไขทั่วไป

– ระยะเวลากิจกรรม 15 พ.ค. 2563 – 30 มิ.ย. 2563

เดือนของกิจกรรมคือพฤษภาคม และมิถุนายน 2563

– ดอลฟินโบนัสที่ได้รับสามารถใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าในครั้งถัดไป โดยมีอายุ 14 วันหลังจากได้รับ และใช้ได้ไม่เกินวันที่ 14 ก.ค. 2563

– ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

– ดอลฟินโบนัสไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

– กรณีที่มีการยกเลิกการสั่งอาหาร ณ จุดบริการ ดอลฟินโบนัสที่ได้รับไปแล้วจะถูกยกเลิกด้วย

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน Dolfin Wallet หากพบว่าลูกค้าใช้ Dolfin Wallet ผิดวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการส่งเสริมการขาย กรณีพบปัญหาการบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น. โทร 02-255-5959

ดอลฟิน โบนัส (Dolfin Bonus) คืออะไร

  • ดอลฟิน โบนัส คือ เงินเสมือนของดอลฟิน วอลเล็ท (Virtual Currency) สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดคู่กับการจ่ายด้วยเงินในบัญชีดอลฟิน วอลเล็ท โดยมีมูลค่าเทียบเท่าและสามารถใช้ได้เสมือนเงินสดทุกประการ แต่มีวันหมดอายุ และผู้ใช้ไม่สามารถโอนหรือถอนดอลฟิน โบนัสไปยังบัญชีธนาคารได้

  • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
    ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

วิธีการใช้ดอลฟิน โบนัส

เมื่อชำระเงินที่ร้านค้า หากผู้ใช้มีดอลฟิน โบนัสเหลืออยู่ ระบบจะดึงเอาดอลฟิน โบนัสมาใช้ก่อนโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ผู้ใช้ไม่สามารถเปลี่ยนมูลค่าหรือป้อนจำนวนดอลฟิน โบนัสที่ต้องการได้ เช่น หากจำนวนเงินที่จะชำระคือ 100 บาท และผู้ใช้มีดอลฟิน โบนัสคงเหลือ 30 บาท เมื่อชำระเงิน ระบบจะหักดอลฟิน โบนัสจำนวน 30 บาทก่อน แล้วจึงหัก 70 บาทจากยอดเงินดอลฟิน วอลเล็ทของผู้ใช้