คลิกสั่งไว ไม่รอคิว! สั่งอาหารไว้ก่อนถึงร้านรับเลย

รับโบนัสเงินคืน 20% เมื่อสั่งอาหารหรือสินค้า ผ่านบริการ “สั่งไวไม่รอคิว”
สูงสุด 50 บาท/ครั้ง และจำกัด 5 สิทธิ์/ ท่าน/ เดือน 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ธันวาคม 63

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • ลูกค้ารับโบนัสเงินคืนมูลค่า 20% ของยอดใช้จ่ายแต่ละเซลล์สลิป (สูงสุด 50 บาท/ครั้ง) ในรูปแบบดอลฟินโบนัส เมื่อสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านบริการ ‘”สั่งไวไม่รอคิว” และจ่ายด้วยดอลฟินวอลเล็ท ณ ร้านค้าทุกสาขาที่ร่วมรายการ

 • ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ Auntie Anne’s, Tenya, Pepper Lunch, Yoshinoya, Katsuya, Tops Market, ร้านส่งสด-ตลาดยิ่งเจริญ และ Jones’ Salad

 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบร้านค้าทุกสาขาที่ร่วมรายก ได้ที่ปุ่ม “สั่งไวไม่รอคิว” หน้า Homepage ของแอปดอลฟิน > เลือกร้านค้าที่ต้องการสั่งอาหารหรือสินค้า > สาขาที่ร่วมรายการจะปรากฎ

 • จำกัด 5 สิทธิ์/ ท่าน/ เดือน และจำกัดสูงสุด 15,000สิทธิ์/ เดือน

 • โบนัสเงินคืนจะอยู่ในรูปแบบของดอลฟินโบนัส และสามารถใช้ได้ภายใน 15 วันหลังจากได้รับ

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านดอลฟินวอลเล็ท โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น ทั้งนี้ ดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 • อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับดอลฟินโบนัส เพิ่มเติมได้ที่https://www.dolfinthailand.com/getfreebonus/

 • เงื่อนไขในการรับเงินคืนเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

 • บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกการให้เงินคืนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินคืนที่ได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00น. – 20.00 น.