สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

กิจกรรมคลิกสั่งไว รับถุงผ้าสุดฟิน

เงื่อนไขและรายละเอียดกิจกรรม

1. ผู้ร่วมสนุกกับกิจกรรม “คลิกสั่งไว ไม่รอคิว แจกถุงผ้า 100 ใบ” ต้องเป็นลูกค้า Dolfin Wallet ที่สมัครใช้งานสำเสร็จตามเงื่อนไขแล้วเท่านั้น
2. ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.
3. ผู้ร่วมสนุก 10 คนแรกในแต่ละวัน และสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ร่วมสนุกที่ทำตามเงื่อนไขครบ 3 ขั้นตอน จะได้รับถุงผ้าดอลฟิน จำนวน 1 ใบ / ท่าน
4. เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม 3 ขั้นตอน ได้แก่
4.1. คลิกซื้อสินค้าท็อปส์ผ่านฟีเจอร์ “คลิกสั่งไว ไม่รอคิว”ในแอปดอลฟิน ครบ 300 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และถ่ายรูปหน้าจอตอนทำรายการสั่งซื้อสำเร็จเก็บไว้
4.2. เมื่อไปรับสินค้าที่สาขา ให้ถ่ายรูปสินค้าที่ซื้อคู่กับหน้าร้านที่มีโลโก้ท็อปส์
4.3. กดแชร์โพสต์กิจกรรมจากเพจดอลฟินนี้ไปที่หน้า Wall ของคุณ โดยตั้งเป็นสาธารณะ และใส่รูปจากข้อ 1 และ 2 ในคอมเมนต์ใต้โพสต์
5. ผู้ร่วมสนุก 1 คน สามารถร่วมสนุกได้ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันที่ 22 – 31 พฤษภาคม 2563 เวลา 23.59 น.
6. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับถุงผ้าดอลฟิน วันที่ 1 มิถุนายน 2563
7. ผู้ได้รับถุงผ้าต้องยืนยันสิทธิ์โดย ส่งชื่อ-สกุล ที่อยู่จัดส่ง และเบอร์โทรศัพท์ที่สมัครใช้งานแอปพลิเคชั่น Dolfin ผ่านช่องทาง Inbox ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น.
8. ในกรณีผู้ได้รับถุงผ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 23.59 น. ถือว่าประสงค์สละสิทธิ์การรับถุงผ้าดอลฟิน
9. ของรางวัลจะทำการส่งให้ลูกค้าไปตามที่อยู่ภายใน 7 วันทำการ หลังจากวันที่ 5 มิถุนายน 2563
10. หากบริษัทฯ พบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น หรือผู้ร่วมสนุกไม่ปฏิบัติตามกติกาของกิจกรรมไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัทฯจะตัดสิทธิ์การเข้าร่วม หรือรับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
11. ผู้ที่ทำตามเงื่อนไข และกติกาเท่านั้นถึงมีสิทธิ์ได้รับของรางวัล โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ทราบ และยอมรับกติกาเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทเป็นอย่างดี ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมชิงรางวัลครั้งนี้
12. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
13. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขกติกา หรือของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า