กดรับคูปองเพื่อแลกซื้อพิเศษเพียง 282 บาท สุกียากี้หมูนาเบะสไตล์ญี่ปุ่น คู่กับข้าวหน้าไก่ซูมิยากิ (ถ้วยเล็ก) ปกติราคา 378 บาท ณ ร้าน Ootoya กดรับสิทธิ์วันที่ 18 มิถุนายน 2564

กดรับคูปองเพื่อแลกซื้อพิเศษเพียง 282 บาท สุกียากี้หมูนาเบะสไตล์ญี่ปุ่น

คู่กับข้าวหน้าไก่ซูมิยากิ (ถ้วยเล็ก) ปกติราคา 378 บาท ณ ร้าน Ootoya

กดรับสิทธิ์วันที่ 18 มิถุนายน 2564

กดรับคูปองเพื่อแลกซื้อพิเศษเพียง 282 บาท สุกียากี้หมูนาเบะสไตล์ญี่ปุ่น

คู่กับข้าวหน้าไก่ซูมิยากิ (ถ้วยเล็ก) ปกติราคา 378 บาท ณ ร้าน Ootoya

กดรับสิทธิ์วันที่ 18 มิถุนายน 2564

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • กดรับสิทธิ์เพื่อแลกพิเศษเพียง 282 บาท สุกียากี้หมูนาเบะสไตล์ญี่ปุ่น คู่กับข้าวหน้าไก่ซูมิยากิ (ถ้วยเล็ก) ปกติราคา 378 บาท ณ ร้าน Ootoya

 • รับประทานที่ร้าน ราคาโปรโมชั่นนี้ยังไม่รวม service charge 10% (a la carte) หลังชื่อเมนู

 • เฉพาะสาขาภูเก็ต: เพียง 319 บาท สุกียากี้หมูนาเบะสไตล์ญี่ปุ่น คู่กับข้าวหน้าไก่ซูมิยากิ (ถ้วยเล็ก) ปกติราคา 428 บาท

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 500 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองมีอายุถึง 24 มิถุนายน 2564 วันหลังจากกดรับสิทธิ์

 • รายการโปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการขายและโปรโมชั่นอื่นๆได้

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • กรณีต้องการใช้คูปองลูกค้าจะต้องกดใช้คูปองและให้พนักงานสแกนคูปองเพื่อรับส่วนลดก่อนการชำระเงินภายใน 15 นาทีหลังจากกดใช้คูปอง

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.