สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

Ootoya – คุ้มสุดถึง 2 ต่อ! ส่วนลดรวมสูงสุด 15 % เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท 

เมื่อรับประทานอาหารที่ร้าน Ootoya และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท

คุ้มสุดถึง 2 ต่อ! ส่วนลดรวมสูงสุด 15 %

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

ต่อที่ 1

 • รับส่วนลด 10% ทันที เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทที่ร้าน Ootoya ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (มูลค่าก่อนหักส่วนลด เฉพาะค่าอาหาร และไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์) ภายในระยะเวลาแคมเปญ

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน

ต่อที่ 2

 • รับโบนัสเงินคืน 5% ของยอดใช้จ่ายที่ร้าน Ootoya ทุกสาขาที่ร่วมรายการ (สูงสุด 50 บาท/เซลล์สลิป) ภายในระยะเวลาแคมเปญ

 • จำกัด 4 สิทธิ์/ท่าน/เดือน (จำนวนสิทธิ์นี้ รวมร้านค้าทุกร้านที่ร่วมรายการส่งเสริมนี้ โดยหากลูกค้าใช้สิทธิ์ที่ร้านค้าอื่นที่ร่วมรายการจะนับเป็น 1 สิทธิ์)

 • ตรวจสอบร้านค้าที่ร่วมรายการได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/cashback5/

 • โบนัสเงินคืนจะคืนเข้าบัญชี Dolfin Wallet ในรูปแบบของ Dolfin Bonus และสามารถใช้ได้ภายใน 15 วันหลังวันที่ได้รับ Dolfin Bonus

เงื่อนไขโปรโมชัน

  • ระยะเวลาแคมเปญวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564

  • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน Ootoya ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และเฉพาะรับประทานที่ร้านเท่านั้น

  • โปรดศึกษาเงื่อนไขของ Dolfin Bonus เพิ่มเติมได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/getfreebonus/

  • ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี)

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

  • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.