สมัครใช้งานแอปวันนี้รับดอลฟินโบนัสฟรีทันที 50 บาท

open

คุ้มสุดถึง 2 ต่อ! เมื่อรับประทานอาหารที่ร้าน Ootoya และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท

คุ้มสุดถึง 2 ต่อ! เมื่อรับประทานอาหารที่ร้าน Ootoya และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท 

แคมเปญระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 

ต่อที่ 1: 

 • รับส่วนลด 10% สำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่ม เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ที่ร้าน Ootoya ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่ 700 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป (มูลค่าก่อนหักส่วนลด และไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์) ระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 

 • จำกัด สิทธิ์/ท่าน/เดือน 

 • จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/เดือน  

ต่อที่ 2: 

 • เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ตั้งแต่ 40 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป ณ ร้านค้าที่รับชำระดอลฟิน วอลเล็ท ที่ร่วมรายการ (ทั้งนี้ ไม่รวมการโอนเงิน การเติมเงิน จ่ายบิล ช้อปออนไลน์ หรือ การจ่ายด้วย QR Promptpayระหว่างวันที่ กุมภาพันธ์ 2564 - 30 เมษายน 2564 ลูกค้ารับสิทธิ์กดเลือกกล่องของขวัญเพื่อรับคูปองส่วนลดหรือสิทธิพิเศษสำหรับใช้ในครั้งถัดไป  

 • ร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ Tops, Family Mart, Matsumoto, JD Central (E-commerce) และ Food court ทุกสาขา 

 • การกดกล่องของขวัญลูกค้าจะต้องทำการกดหลังจากการชำระเงินทันที กรณีที่ลูกค้าออกจากหน้ากล่องของขวัญไปแล้วลูกค้าจะไม่สามารถกลับมากดรับสิทธิ์ได้อีกครั้ง 

 • โดยลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับคูปองหรือสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าแตกต่างกัน ซึ่งคูปองหรือสิทธิพิเศษ ได้แก่ 

                  คูปองส่วนลด บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 10 บาท 

                  คูปองส่วนลด 10 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 20 บาท 

                  คูปองส่วนลด 20 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 40 บาท 

                  คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 100 บาท 

                  คูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 200 บาท 

                  ดอลฟินโบนัสมูลค่า 1 บาท  

                  ดอลฟินโบนัสมูลค่า บาท  

                  ดอลฟินโบนัสมูลค่า 10 บาท 

                  ดอลฟินโบนัสมูลค่า 20 บาท 

                  ดอลฟินโบนัสมูลค่า 50 บาท หรือ 

                  ดอลฟินโบนัสมูลค่า 100 บาท  

 • จำกัดสิทธิ์ สิทธิ์/วัน/คน และจำกัดสูงสุด 30 สิทธิ์/คน/เดือน (จำนวนสิทธิ์คิดจากจำนวนรวมธุรกรรมกับทุกร้านค้าที่ร่วมรายการ ที่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้) 

 • คูปองส่วนลด หรือ ดอลฟินโบนัสมีอายุ 15 วันนับจากวันที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องใช้ประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ 

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • ระยะเวลาแคมเปญวันที่ กุมภาพันธ์ 2564 – 30 เมษายน 2564 

 • โปรดศึกษาเงื่อนไขของ Dolfin Bonus เพิ่มเติมได้ที่https://www.dolfinthailand.com/getfreebonus/ 

 • ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี) 

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้) 

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า 

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า 

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง 

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด 

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.