สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

10วัน 10บาทกับโอนิกิริที่ Family Mart

10 วันเท่านั้น! ลูกค้า Dolfin รับสิทธิ์แลกซื้อโอนิกิริ

ในราคาเพียง 10 บาท! ที่แฟมมิลี่มาร์ท

ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค. 63 – 3 เม.ย. 63

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

– กดรับคูปองเพื่อใช้แลกซื้อโอนิกิริจากราคา 27 บาทในราคา 10 บาท เมื่อชำระค่าด้วย Dolfin Wallet พร้อมคูปองแลกซื้อ เฉพาะที่ร้านแฟมิลี่มาร์ททุกสาขา ยกเว้น สาขาหาดริ้น 2, หาดริ้น 3, ท้องศาลา, สาขาบ้านในวก, อ่าวศรีธนู, บ้านใต้, ตลาดพันธ์ทิพย์, อ่าวศรีธนู 2, น้ำตกแพง, ท่าเรือวกตุ่ม, บ้านใต้ 2, บางลา, บางลา 2, ป่าตอง บีช, ศาลา เฉวง, หาดแม่หาด

– จำกัดสิทธิ์ในการกดรับคูปอง 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน

– จำกัดสิทธิ์ในการกดรับคูปอง 2 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย และจำกัดจำนวนรวมสูงสุด 25,000 สิทธิ์

– คูปองแลกซื้อโอนิกิริ มีอายุการใช้งานถึงเวลา 24.00 น ของวันที่ 3 เม.ย. 63

– ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายใน 15 นาที หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คูปองแลกซื้อ ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 10 โมงเช้า ถึง 4 ทุ่ม