รับคูปองส่วนลด 50 บาทสำหรับซื้อสินค้าที่ร้าน OfficeMate เมื่อช้อปที่ Tops ครบ 600 บาท

รับคูปองส่วนลด 50 บาทสำหรับซื้อสินค้าที่ร้าน Officemate เมื่อช้อปที่ Tops ครบ 600 บาท

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

ระยะเวลาแคมเปญระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • รับคูปองส่วนลด 50 บาทสำหรับซื้อสินค้าที่ร้าน OfficeMate เมื่อซื้อสินค้าที่ Tops ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 600 บาทต่อสลิป (มูลค่าก่อนหักส่วนลด) ภายในระยะเวลาแคมเปญ 17 กุมภาพันธ์ 2564 – 31 มีนาคม 2564

 • คูปองส่วนลด 50 บาท สามารถใช้เป็นส่วนลด สำหรับการซื้อสินค้าที่ร้าน OfficeMate ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 1,000 บาทต่อสลิป (มูลค่าก่อนหักส่วนลด) โดยคูปองสามารถใช้ได้ภายใน 14 วันนับแต่วันที่รับสิทธิ์

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และจำกัดสูงสุด 3,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิก The 1 ซึ่งได้ผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟินวอลเล็ทให้แล้วเสร็จก่อนการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เท่านั้น

 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน OfficeMate ทุกสาขา ยกเว้น ร้าน OfficeMatePlus ทุกสาขา หรือการสั่งซื้อผ่าน OfficeMate Contact Center , OfficeMate Mobile Application, www.officemate.co.th และ บริการ KERRYEXPRESS ส่งพัสดุด่วน และ กล่องพัสดุ อุปกรณ์แพ๊คกิ้ง และกระเช้าของขวัญทุกชนิด

 • สิทธิพิเศษนี้ ไม่สามารถใช้สั่งซื้อ กระดาษเอกสารทุกชนิดทุกขนาด หมึก Ink Cartridges, Ribbon Toner, เครื่องถ่ายเอกสาร, Printer และ เครื่องมัลติฟังก์ชั่นทุกรายการ

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ได้ระบุไว้)

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า