รับโค้ดส่วนลด 50 บาท เพื่อซื้อสินค้าร้าน OfficeMate ผ่านแอป OfficeMate หรือ www.officemate.co.th ตั้งแต่ 550 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

Slider
Slider

รับโค้ดส่วนลด 50 บาท เพื่อใช้ซื้อสินค้าร้าน OfficeMate ผ่านแอป OfficeMate หรือ www.officemate.co.th ตั้งแต่ 550 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

– จำกัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 ครั้ง/ผู้ใช้งาน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย โดยสามารถใช้โค้ดส่วนลดได้ระหว่างวันที่ 20 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563

– กรณีต้องการใช้ส่วนลด โปรดกดดูโค้ดจากแบนเนอร์ OfficeMate บนแอป Dolfin Wallet แล้วกรอกโค้ดส่วนลดที่ได้รับในขั้นตอนการชำระเงินที่แอป OfficeMate หรือ www.officemate.co.th รายละเอียดวิธีรับและใช้โค้ดส่วนลดนี้สามารถดูได้ที่แอป Dolfin Wallet

– โค้ดส่วนลดนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้ากลุ่มกระดาษ ปริ้นเตอร์ หมึกพิมพ์และโทนเนอร์ และสามารถใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

– รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายอื่นได้ และไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดนี้กับค่าจัดส่งสินค้าได้

– เงื่อนไขและวิธีการใช้โค้ดส่วนลดเป็นไปตามที่ร้านค้า OfficeMate กำหนด

– ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือขอคืนส่วนลดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขหรือระงับโปรโมชั่นใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้ง คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

– บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับโค้ดส่วนลดค่าอาหาร กรณีพบปัญหา กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ แอป OfficeMate หรือ www.officemate.co.th โดยตรง

– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้โค้ดส่วนลด กรุณาติดต่ออีเมล contact@officemate.co.th หรือ OfficeMate Contact Center: 1281 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-22.00 น.

สมัครใช้งานแอปวันนี้รับโบนัสติดกระเป๋าฟรี 49 บาททันที