ดอลฟินแจ้งยุติการให้บริการ คลิกสั่งไวไม่รอคิว

ดอลฟิน จะยุติการให้บริการ “คลิกสั่งไวไม่รอคิว”
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

ดอลฟิน จะยุติการให้บริการ
“คลิกสั่งไวไม่รอคิว”

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เป็นต้นไป

ดอลฟิน จะยุติการให้บริการ “คลิกสั่งไวไม่รอคิว” ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การให้บริการต่างๆบนแอปดอลฟิน จะยังคงให้บริการได้ตามปกติ โดยการยกเลิกการให้บริการคลิกสั่งไว ไม่รอคิว (Order & Collect) ดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบกับการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นบริการสแกนจ่าย โอนเงิน จ่ายบิล เติมเงินมือถือ และบริการใหม่ล่าสุด บริการสแกนจ่ายผ่าน QR พร้อมเพย์ และ QR บัตรเครดิต