พิเศษสำหรับลูกค้าใหม่ กดรับคูปองราคาพิเศษลดสูงสุด 90%

ลูกค้าใหม่รับสิทธิ์เลือกคูปองพิเศษ

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

คูปองพิเศษลูกค้าลงทะเบียนใช้ดอลฟิน วอลเล็ทและยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ภายในระยะเวลาแคมเปญ ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เลือกคูปองพิเศษ 1 ใบ จาก  9 ใบ

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกคูปองพิเศษ 1 ใบจาก 9 ใบดังนี้

 • คูปองแลกซื้อตั๋วหนัง 55 บาท จากปกติ 260 บาท ที่ Major Cineplex (ยกเว้นสาขา Siam Paragon, EmQuartier and ICONSIAM) สำหรับใช้ที่ตู้ซื้อตั๋วอัตโนมัติ (e-ticket) เฉพาะที่นั่งปกติเท่านั้น จำกัดสิทธิ์ 5,200 สิทธิ์

 • คูปองแลกซื้อเมนู McSaver ในราคา 1 บาท (ราคาปกติ 35 บาท) ได้แก่ แฮมเบอร์เกอร์ (เนื้อ), เบอร์เกอร์หมู และ เบอร์เกอร์ไก่เปปเปอร์ ที่ร้าน McDonald’s เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ จำกัด 5,000 สิทธิ์

 • คูปองแลกซื้อเมนู Large Fries ในราคา 19 บาท ราคาปกติ 45 บาท (รสทรัฟเฟิล +10 บาท/ถ้วย) จากร้าน Potato Corner จำกัด 3,000 สิทธิ์

 • คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 350 บาท/เซลส์สลิป สำหรับใช้ที่ร้าน Tops และ Tops Online Application ยกเว้น Tops Food Court, Tops Superkoom  จำกัด 8,000 สิทธิ์

 • คูปองส่วนลด 30 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิป สำหรับใช้ที่ร้าน FamilyMart จำกัด 2,000 สิทธิ์

 • คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 500 บาท/เซลส์สลิป สำหรับใช้ที่ JD Central Application จำกัด 2,000 สิทธิ์

 • คูปองแลกซื้อเมนูชานมไข่มุก ไซส์ M ในราคา 19 บาท (ราคาปกติ 60 บาท) จากร้าน  KAMU เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ จำกัด 2,000 สิทธิ์

 • คูปองส่วนลด 31 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 50 บาท จากร้าน Inthanin ทุกสาขาที่ร่วมรายการ จำกัด 2,000 สิทธิ์

 • คูปองแลกซื้อเครื่องดื่มที่ร่วมรายการในราคา 19 บาท (ราคาปกติ 65-70 บาท) จากร้าน D’Oro ทุกสาขาที่ร่วมรายการ จำกัด 2,000 สิทธิ์

 • คูปองพิเศษที่ลูกค้าได้รับจะใช้ได้เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • สาขาร้าน McDonald’s ที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ เดอะมอลล์ โคราช 2 , อิมแพคเมืองทองธานี,เอ็มควอเทียร์ , พีพีไอส์แลนด์, สาขาในสนามบินทุกสาขา, บริการสั่งอาหารถึงบ้าน,บริการไดรฟ์ทรู และ บริการสั่งอาหารออนไลน์

 • ลูกค้าจะต้องกดเลือกคูปองภายในวันที่ 31 ธ.ค. 64 เท่านั้น หากไม่กดภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 • หลังจากกดรับคูปองแล้วลูกค้าต้องใช้คูปองภายใน 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • โปรดใช้คูปองส่วนลดประกอบการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.