ลูกค้าใหม่ เลือกรับคูปองส่วนลดสูงสุด 100 บาท

ลูกค้าใหม่รับสิทธิ์เลือกคูปองพิเศษ เมื่อสมัครและยืนยันตัวตนสำเร็จบนดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 31 มีนาคม 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด

คูปองพิเศษลูกค้าลงทะเบียนใช้ดอลฟิน วอลเล็ทและยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด ภายในระยะเวลาแคมเปญ ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์เลือกคูปองพิเศษ 1 ใบ จาก 6 ใบ

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกคูปองพิเศษ1 ใบจาก 6 ใบดังนี้ ​

  • คูปองแลกซื้อตั๋วหนัง 55 บาท จากปกติ 260 บาท ที่ Major Cineplex (ยกเว้นสาขา Siam Paragon, EmQuartier and ICONSIAM) สำหรับใช้ที่ตู้ซื้อตั๋วอัตโนมัติ (e-ticket) เฉพาะที่นั่งปกติเท่านั้น จำกัดสิทธิ์ 2,500 สิทธิ์​

  • คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 350 บาท/เซลส์สลิป  สำหรับใช้ที่ร้าน Tops และ Tops Online Application ยกเว้น Tops Food court  จำกัด 20,000 สิทธิ์​

  • คูปองส่วนลด 30 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 100 บาท/เซลส์สลิป  สำหรับใช้ที่ร้าน FamilyMart และ Tops daily จำกัด 10,000 สิทธิ์ ​

  • คูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลส์สลิป  สำหรับใช้ที่ร้าน Central Department Store, Robinson Department Store, Supersports, Thaiwatsadu, Baan&Beyond, B2S, OfficeMate, Power Buy, Central online หรือ ร้านค้าในเครือ CMG จำกัด 2,000 สิทธิ์​

  • คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 350 บาท/เซลส์สลิป  สำหรับใช้ที่ร้านอาหารในเครือ Central Restaurant Group  ได้แก่ Pepper Lunch, Tenya, Yoshinoya, Ootoya, Katsuya, Chabuton, Thai Terrace, Aroidee, Cold Stone และ Salad Factoryจำกัด 5,000 สิทธิ์

  • คูปองส่วนลด 30 บาท เมื่อซื้อขั้นต่ำ 50 บาท/เซลส์สลิป  สำหรับใช้ที่ร้าน  Krispy Kreme, Bonjour, Dairy Queen, Mister Donut, Auntie Anne, Brown Café และ Arigato ในร้าน Mister Donut จำกัด 40,000 สิทธิ์ ​

 • คูปองพิเศษที่ลูกค้าได้รับจะใช้ได้เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น ​(ไม่รวมถึงการชำระเงินด้วย QR PromptPay หรือ QR เครดิตการ์ด)

 • ลูกค้าจะต้องกดเลือกคูปองภายในวันที่ 31 มี.ค. 65 เท่านั้น หากไม่กดภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์​

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • วันหมดอายุ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละคูปอง​

 • โปรดใช้คูปองส่วนลดประกอบการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป

 • แคมเปญนี้ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ของดอลฟินวอลเล็ท ซึ่งลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและใส่รหัส OTP ถูกต้อง) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน

 • ในกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่มากกว่าหนึ่งแคมเปญ ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากรายการส่งเสริมการขายของแคมเปญล่าสุดที่ลูกค้าเข้าร่วมและทำตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษของแคมเปญสำเร็จ ยกเว้น ในกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จในแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งก่อนแล้ว ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากแคมเปญดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องทำตามเงื่อนไขของแคมเปญที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษให้สำเร็จครบถ้วนภายในกำหนดเวลาลูกค้าจึงจะได้รับสิทธิพิเศษ

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.