ลูกค้าใหม่รับสิทธิกดรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท

ลูกค้าใหม่มีสิทธิกดรับคูปอง Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท

แคมเปญระหว่างวันที่ 20 .. – 28 ต.ค. 2563

 

ฟิน 1:  ลูกค้าใหม่ลงทะเบียนใช้ดอลฟิน วอลเล็ท และยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด มีสิทธิ์กดรับคูปอง  Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท

ฟิน 2: นอกจากสิทธิพิเศษตามฟิน 1 แล้ว ลูกค้ายังได้รับดอลฟินโบนัส 40 บาท ทันทีเมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

ฟิน 1

 • เมื่อยืนยันตัวตนสำเร็จตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดลูกค้าสามารถกดรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท ที่ Banner หน้า Home page ของแอปดอลฟิน โดยสามารถกดรับได้รับแต่งวันที่ 22 ต.ค. 2563 ถึงวันที่ 28 ต.ค. 2563

 • กดคูปองได้ระหว่างเวลา 20.00 – 23.59 (หรือจนกว่าคูปองสำหรับแต่ละวันจะหมด)

 • จำกัด 1 สิทธิ์/คน และจำกัด 400 คูปอง/วัน รวมทั้งสิน 2,800 คูปองตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • คูปองมีอายุการใช้งานถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2563 เท่านั้น

 • ลูกค้าต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ Starbucks e-Coupon ดังนี้

 • ในการใช้ Starbucks e-Coupon ให้กดเลือกใช้ e-Coupon จากเมนู My Coupon และสแกน QR ที่ร้านสตาร์บัคเพื่อรับสิทธิ์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารของคุณเท่านั้น

 • การใช้ Starbucks e-Coupon เป็นไปตามเงื่อนไขที่สตาร์บัคกำหนด (ตรวจสอบเงื่อนไขได้ที่หน้ารายละเอียดคูปอง)

 • หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้ Starbucks e-Coupon ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อสตาร์บัคซึ่งเป็นผู้ออก Starbucks e-Coupon ได้โดยตรง

ฟิน 2

 • เงินโบนัส 40 บาทจะเข้าดอลฟิน วอลเล็ทมาในรูปแบบดอลฟิน โบนัส และต้องใช้ภายใน 15 วัน หลังจากวันที่ได้รับ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/getfreebonus/

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

เงื่อนไขทั่วไป

 • แคมเปญตามฟิน 1 และ ฟิน 2 ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่ของดอลฟินวอลเล็ท ซึ่งลูกค้าจะได้รับสิทธิพิเศษเมื่อลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จ (ลงทะเบียนด้วยเบอร์โทรศัพท์มือถือและใส่รหัส OTP ถูกต้อง) และปฏิบัติตามเงื่อนไขของแคมเปญครบถ้วน

 • ในกรณีที่ลูกค้าเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าใหม่มากกว่าหนึ่งแคมเปญ ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากรายการส่งเสริมการขายของแคมเปญล่าสุดที่ลูกค้าเข้าร่วมและทำตามเงื่อนไขการได้รับสิทธิพิเศษของแคมเปญสำเร็จ ยกเว้น ในกรณีที่ลูกค้าลงทะเบียนสำเร็จในแคมเปญใดแคมเปญหนึ่งก่อนแล้ว ลูกค้าจะมีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษเฉพาะจากแคมเปญดังกล่าวเท่านั้น ทั้งนี้ ลูกค้าจะต้องทำตามเงื่อนไขของแคมเปญที่ลูกค้ามีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษให้สำเร็จครบถ้วนภายในกำหนดเวลาลูกค้าจึงจะได้รับสิทธิพิเศษ

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่นับเป็นเงินสด ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้สิทธิพิเศษที่บริษัทฯ ให้ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิกสิทธิพิเศษที่บริษัทฯ ให้และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

 • บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.

กด Like เพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆ