โปรไม่ยั้ง ปังไม่หยุด! ประกันรถซื้อง่ายแถมเลือกโปรได้ตามใจคุณ พิเศษเฉพาะที่ Dolfin Insure เท่านั้น

โปรไม่ยั้ง ปังไม่หยุด! ประกันรถซื้อง่ายแถมเลือกโปรได้ตามใจคุณ

พิเศษเฉพาะที่ Dolfin Insure เท่านั้น

โปรไม่ยั้ง ปังไม่หยุด! ประกันรถซื้อง่ายแถมเลือกโปรได้ตามใจคุณ

พิเศษเฉพาะที่ Dolfin Insure เท่านั้น

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหรือ ซื้อประกันดังกล่าวพร้อมประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ผ่าน Dolfin Insure ช่องทาง Line OA และชำระค่าเบี้ยประกันภัยในช่วงระยะเวลาแคมเปญ สามารถเลือกผ่อนค่าเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน หรือ เลือกรับคะแนน The 1 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

– หากชำระค่าเบี้ยประกันภัย ครบ 3,000 บาท (รวมภาษีและอากรสแตมป์) ขึ้นไป สามารถผ่อนค่าเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% นาน 4 เดือน หรือ เลือกรับคะแนน The 1 จำนวน 3,000 คะแนน

– หากชำระค่าเบี้ยประกันภัย ครบ 5,000 บาท (รวมภาษีและอากรสแตมป์) ขึ้นไป สามารถผ่อนค่าเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน หรือ เลือกรับคะแนน The 1 จำนวน 5,000 คะแนน

– หากชำระค่าเบี้ยประกันภัย ครบ 10,000 บาท (รวมภาษีและอากรสแตมป์) ขึ้นไป สามารถผ่อนค่าเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน หรือ เลือกรับคะแนน The 1 จำนวน 10,000 คะแนน

 • จำกัดการให้สิทธิ์การผ่อนค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น

 • จำกัดสิทธิ์ตามแคมเปญนี้ 1 สิทธิ์ ต่อลูกค้า 1 ท่านเท่านั้น

 • ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ของแคมเปญตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ข้อตกลงและเงื่อนไขการผ่อนชำระเป็นไปตามที่บริษัทผู้ออกบัตรเครดิตกำหนด

 • คะแนน The 1 จะถูกโอนเข้าหมายเลขสมาชิกภายใน 45 วันหลังจากวันเริ่มต้นความคุ้มครองของประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.