x2 ซูเปอร์คุ้ม! ได้คุ้ม 2 ต่อ ซื้อประกันรถยนต์ที่ Dolfin Insure

x2 ซูเปอร์คุ้ม! ได้คุ้ม 2 ต่อ

ซื้อประกันรถยนต์ที่ Dolfin Insure

ต่อที่ 1 เลือกรับ eVoucher Central สูงสุด 3,000 บาท หรือผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

ต่อที่ 2 พิเศษ! รับคะแนน The1 x2 เท่า

x2 ซูเปอร์คุ้ม! ได้คุ้ม 2 ต่อ

ซื้อประกันรถยนต์ที่ Dolfin Insure

ต่อที่ 1 เลือกรับ eVoucher Central สูงสุด 3,000 บาท หรือผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน

ต่อที่ 2 พิเศษ! รับคะแนน The1 x2 เท่า

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขแคมเปญ

 • กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ เสนอขายและเข้าร่วมในแคมเปญนี้ได้แก่กรมธรรม์ของบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน),บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท เทเวศน์ประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท คุ้มภัยโตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย), บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน), บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 • ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจผ่าน Dolfin Insure ในแอปพลิเคชันดอลฟิน และชำระค่าเบี้ยประกันภัยในช่วงระยะเวลาแคมเปญ สามารถเลือกรับ eVoucher สำหรับการใช้จ่ายที่ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าของ Central Group หรือผ่อนค่าเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 10 เดือน โดยมีเงื่อนไขดังนี้

 

สำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 1

– หากชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (รวมภาษีและอากรสแตมป์) รับ eVoucher Central Group มูลค่า 3,000 บาท หรือ สามารถผ่อนค่าเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน

– หากชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 20,000 – 29,999 บาท (รวมภาษีและอากรสแตมป์) รับ eVoucher Central Group มูลค่า 2,500 บาท หรือ สามารถผ่อนค่าเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน

– หากชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 15,000 – 19,999 บาท (รวมภาษีและอากรสแตมป์) รับ eVoucher Central Group มูลค่า 800 บาท หรือ สามารถผ่อนค่าเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน

– หากชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 10,000 – 14,999 บาท (รวมภาษีและอากรสแตมป์) รับ eVoucher Central Group มูลค่า 500 บาท หรือ สามารถผ่อนค่าเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน

 

สำหรับประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+ หรือ 3+

– หากชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป (รวมภาษีและอากรสแตมป์) รับ eVoucher Central Group มูลค่า 1,000 บาท หรือ สามารถผ่อนค่าเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน

– หากชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 6,500 – 9,999 บาท (รวมภาษีและอากรสแตมป์) รับ eVoucher Central Group มูลค่า 500 บาท หรือ สามารถผ่อนค่าเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน

– หากชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 5,000 – 6,499 บาท (รวมภาษีและอากรสแตมป์) สามารถผ่อนค่าเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน

– หากชำระค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 3,000 – 4,999 บาท (รวมภาษีและอากรสแตมป์) สามารถผ่อนค่าเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% นาน 4 เดือน

 • ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยตามแคมเปญนี้ รับคะแนน The1 เป็น 2 เท่าจากคะแนนปกติ จากปกติใช้จ่ายครบทุก 100 บาท ได้คะแนน The1 1 คะแนน เป็นใช้จ่ายครบทุก 100 บาท ได้คะแนน The1  2 คะแนน

 • การใช้ eVoucher ของ Central Group เป็นไปตามเงื่อนไขที่ Central Group กำหนด

 • จำกัดการให้สิทธิ์การผ่อนค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น

 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันผ่าน Dolfin Insure บนแอปพลิเคชันดอลฟิน หรือ ช่องทาง Line OA

 • ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66

 • ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ของแคมเปญตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย

เงื่อนไขแคมเปญ

 • กรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทฯ เสนอขายและเข้าร่วมในแคมเปญนี้ได้แก่กรมธรรม์ของบริษัทบริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

 • ลูกค้าที่ซื้อประกันอุบัติเหตุทุกแผนประกัน (ยกเว้น แผนอุ่นใจ Care for kids) เบี้ยประกันตั้งแต่ 5,999 บาทขึ้นไป (รวมภาษีและอากรสแตมป์) รับส่วนลด 10% หรือ สามารถผ่อนค่าเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% นาน 10 เดือน

 • ลูกค้าที่ซื้อประกันอุบัติเหตุทุกแผนประกัน (ยกเว้น แผนอุ่นใจ Care for kids) เบี้ยประกันตั้งแต่ 3,000 – 4,999 บาท (รวมภาษีและอากรสแตมป์) รับส่วนลด 10% หรือ สามารถผ่อนค่าเบี้ยประกันภัย ดอกเบี้ย 0% นาน 4 เดือน

 • ลูกค้าที่ซื้อประกันอุบัติเหตุทุกแผนประกัน (ยกเว้น แผนอุ่นใจ Care for kids) เบี้ยประกันตั้งแต่ 1,000 บาท – 2,999 บาท (รวมภาษีและอากรสแตมป์) รับส่วนลด 10%

 • จำกัดการให้สิทธิ์การผ่อนค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น

 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันผ่าน Dolfin Insure บนแอปพลิเคชันดอลฟินเท่านั้น

 • ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 66

 • ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์ของแคมเปญตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย