นายอินทร์ครบรอบ 28 ปี รับคูปองแทนเงินสด 40 บาท + รับคืนสูงสุด 100 บาท

นายอินทร์ครบรอบ 28 ปี

รับคูปองแทนเงินสด 40 บาท + รับคืนสูงสุด 100 บาท

วันที่ 18 – 30 มิถุนายน 2564

นายอินทร์ครบรอบ 28 ปี

รับคูปองแทนเงินสด 40 บาท + รับคืนสูงสุด 100 บาท

วันที่ 18 – 30 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่นคูปองแทนเงินสด 40 บาท

 • รับคูปองแทนเงินสด 40 บาท เมื่อชำระผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 400 บาท/เซลล์สลิป ที่ร้านนายอินทร์

 • คูปองแทนเงินสดใช้สำหรับการซื้อสินค้า และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 100 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ที่ร้านนายอินทร์ทุกสาขา ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ และ ร้านนายอินทร์ในเครือเดอะมอลล์

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และรวม 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ได้รับสิทธิ์

 • โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขโปรโมชั่นรับคืนสูงสุด 100 บาท

 • FIN BOX เปิดกี่ทีก็มีแต่ความฟิน เปิดกล่องรับของขวัญสุดเซอไพรส์ เมื่อสแกนจ่ายขั้นต่ำ 40 บาท/ใบเสร็จ

 • 1 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564

 • เมื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยแอปดอลฟิน วอลเล็ท ตั้งแต่ 40 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ (ทั้งนี้ ไม่รวมการโอนเงิน การเติมเงิน หรือ จ่ายบิล) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 – 31 กรกฎาคม 2564 ลูกค้ารับสิทธิ์กดเลือกกล่องของขวัญเพื่อรับสิทธิพิเศษหรือคูปองส่วนลดสำหรับใช้ในครั้งถัดไป

 • การกดกล่องของขวัญลูกค้าจะต้องทำการกดหลังจากการชำระเงินทันที กรณีที่ลูกค้าออกจากหน้ากล่องของขวัญไปแล้วลูกค้าจะไม่สามารถกลับมากดรับสิทธิ์ได้อีกครั้ง

 • โดยลูกค้าจะมีสิทธิ์ได้รับคูปองหรือสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าแตกต่างกัน ซึ่งคูปองหรือสิทธิพิเศษ ได้แก่

  • คะแนน The1 5 คะแนน

  • คะแนน The1 10 คะแนน

  • คะแนน The1 50 คะแนน

  • คูปองส่วนลด 5 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 50 บาท

  • คูปองส่วนลด 10 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 80 บาท

  • คูปองส่วนลด 20 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 120 บาท

  • คูปองส่วนลด 50 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 250 บาท

  • คูปองส่วนลด 100 บาท เมื่อชำระขั้นต่ำ 400 บาท

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 5 บาท
  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 10 บาท

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 20 บาท

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 50 บาท หรือ

  • ดอลฟินโบนัสมูลค่า 100 บาท

 • คูปองส่วนลด หรือ ดอลฟินโบนัสมีอายุ 10 วันนับจากวันที่ได้รับ ลูกค้าจะต้องใช้ประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุด 50% สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 2 บาทขึ้นไป ยกเว้นการจ่ายบิลและสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต

 • จำกัดสิทธิ์ 5 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน/วัน และจำกัดสูงสุด 30 สิทธิ์/ผู้ใช้งาน/เดือน

 • สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

เงื่อนไขทั่วไป

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้ ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.