ซื้อ E-Voucher Mister Donut 6 ชิ้น มูลค่า 132 บาท เพียง 39 บาท

ซื้อ E-Voucher Mister Donut 6 ชิ้น มูลค่า 132 บาท เพียง 39 บาท 

ระยะเวลาในการซื้อ 19 – 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00น. – 11.00น.

จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า จำกัด 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ 

กดซื้อคูปองได้ในแอปดอลฟิน
เฉพาะลูกค้าที่ยืนยันตัวสำเร็จแล้วเท่านั้น
ไม่อยากพลาด สมัครแอปรอไว้เลย :

สแกนที่นี่เพื่อโหลดแอป

คลิกที่นี่ เพื่อโหลดแอป

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ลูกค้า

 • ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า Mister Donut E-Voucher ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ระยะเวลาในการซื้อ 19 – 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00น. – 11.00น. หรือจนกว่าคูปองจะหมด

 • จำกัด 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ (1,000สิทธิ์/วัน)

 • Mister Donut E-Voucher ใช้ได้ถึงวันที่ 20 ก.ค. 2564 เท่านั้น

 • ลูกค้าสามารถเลือกโดนัทได้ 6 ชิ้น มูลค่าต่อชิ้น 22 บาทเท่านั้น

 • สามารถใช้ E-voucher ได้ทุกสาขาที่ร่วมรายการยกเว้น สาขาสยามพารากอน

 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปด้านล่างนี้

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการรับ Mister Donut E-Voucher ภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้

 1. การซื้อ Mister Donut E-Voucher

  • ลูกค้าสามารถซื้อ Mister Donut E-Voucher ได้จากแอปพลิเคชั่นดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและบริษัทฯได้ส่งมอบ

E-Voucher ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

 • คำสั่งซื้อ Mister Donut E-Voucher ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

 • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆในการซื้อ E-Voucher เช่น ไม่ได้รับ E-Voucher ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 1. การใช้ E-Voucher

  • กดเลือกใช้ E-Voucher จาก my coupon และสแกน QR ที่ร้าน Mister Donut เพื่อรับสิทธิ์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารของคุณเท่านั้น

  • E-Voucher มีระยะเวลาการใช้งาน 60 นาทีหลังจากกดใช้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการทอนหรือคืนเงินในกรณีใช้มูลค่าในคูปองไม่หมด

  • การใช้ E-Voucher เป็นไปตามเงื่อนไข Mister Donut

  • บริษัทฯเป็นเพียงผู้ขาย E-Voucher เท่านั้น หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้ E-Voucher ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อผู้ออก E-Voucher ได้โดยตรง

 2. อื่นๆ

  • การขาย E-Voucher เพื่อมุ่งให้เกิดประสบการณ์การใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเลท ดังนั้น หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้ E-Voucher ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิก E-Voucher ที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.