ประกันรถยนต์ ราคาสุดคุ้ม ทั้งลดทั้งทอนสูงสุด 40% กับ Dolfin Insure

นี่ รู้ยัง! ซื้อประกันรถยนต์ บนแอป Dolfin ได้แล้วนะ แถมมีโปรโมชันคุ้มสุดๆ มาแนะนำ!!  

🧐 คุ้มเดียวไม่พอ ต้องเอาไปเลยถึง 2 คุ้ม! ประกันรถยนต์กับ DolfinInsure

 

คุ้มชัวร์X2 กับโปรโมชันพิเศษตั้งแต่วันที่ 4 – 30 มิ.ย. 2564 นี้

💥 คุ้มต่อที่ 1 กับส่วนลดสูงสุด 30%

💥 คุ้มต่อที่ 2 กับโบนัสเงินคืนสูงสุด 10%

แถมยังคุ้มครองทันทีไม่ต้องรอเมื่อซื้อประกันเสร็จเรียบร้อย

และยังได้คะแนน The1 พิเศษทุก ๆ 100 บาท จากยอดชำระเบี้ยประกันรถยนต์

 

สแกน QR เพื่อโหลดแอปและซื้อประกัน

รู้ยัง! ซื้อประกันรถยนต์ บนแอป Dolfin ได้แล้วนะ แถมมีโปรโมชันคุ้มสุดๆ มาแนะนำ!!  

🧐 คุ้มเดียวไม่พอ ต้องเอาไปเลยถึง 2 คุ้ม! ประกันรถยนต์กับ DolfinInsure

 

คลิกโหลดแอปและซื้อประกันที่นี่

 

โปรโมชันพิเศษตั้งแต่วันที่ 4 – 30 มิ.ย. 2564 นี้

💥 คุ้มต่อที่ 1 กับส่วนลดสูงสุด 30%

💥 คุ้มต่อที่ 2 กับโบนัสเงินคืนสูงสุด 10%

แถมยังคุ้มครองทันทีไม่ต้องรอเมื่อซื้อประกันเสร็จเรียบร้อยและยังได้คะแนน The1 พิเศษทุก ๆ 100 บาท จากยอดชำระเบี้ยประกันรถยนต์

เงื่อนไขและข้อกำหนด

รับดอลฟินโบนัสเมื่อซื้อประกันรถยนต์ผ่าน Dolfin Insure
แคมเปญระหว่างวันที่ 4 มิ.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64

เงื่อนไขโปรโมชั่น
• ลูกค้าจะได้รับดอลฟินโบนัสมูลค่า 10% ของเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระ (หลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว) เมื่อซื้อประกันรถยนต์ผ่าน Dolfin Insure และชำระค่าเบี้ยประกันสำเร็จในช่วงระยะเวลาแคมเปญ โดยมูลค่าดอลฟิน โบนัสสูงสุดที่ลูกค้าจะได้รับต่อการชำระเบี้ยประกันภัยหนึ่งครั้งจะไม่เกิน 2,000 บาท
• ลูกค้าจะต้องใช้ดอลฟินโบนัสภายใน 30 วันนับจากวันที่ได้รับ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ดอลฟินโบนัสได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/dolfinbonus/
• โปรดใช้ดอลฟินโบนัสประกอบการชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขทั่วไป
• กรุณาศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์แต่ละฉบับก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย
• สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้
• สิทธิพิเศษนี้ไม่นับเป็นเงินสดและไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
• บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการ ฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
• บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และบริษัทสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิ์พิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายการการซื้อสินค้าหรือบริการที่ถูกยกเลิก
• หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
• ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.