จองวัคซีนทางเลือก Moderna จากโรงพยาบาลวิมุต เข็มละ 1,600 บาท ในแอปดอลฟิน

 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ข้อตกลงและเงื่อนไขการซื้อคูปองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 2 จากโรงพยาบาลวิมุต ผ่านแอปพลิเคชันดอลฟิน

**คาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนไตรมาสที่ 1-2 (ช่วงเดือน ม.ค. – มิ.ย. 2565)**

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทรับสิทธิ์ซื้อคูปองวัคซีนทางเลือก Moderna รอบที่ 2 จากโรงพยาบาลวิมุต (“e-Voucher ”) ผ่านแอปพลิเคชันดอลฟินได้ โดยลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า e-Voucher ดังกล่าวผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • ลูกค้าซื้อเลือกซื้อ e-Voucher ดังต่อไปนี้ได้

  • คูปองวัคซีน 1 โดสราคา 1,650 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • คูปองวัคซีน 2 โดสราคา 3,300 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • คูปองวัคซีน 3 โดสราคา 4,950 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

  • คูปองวัคซีน 5 โดสราคา 8,250 บาท (ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 • ลูกค้าสามารถซื้อ e-Voucher ได้โดยไม่จำกัดจำนวน เว้นแต่ e-Voucher จะหมด

 • การซื้อ e-Voucher สำเร็จไม่ถือว่าลูกค้าได้ดำเนินการจองคิวฉีดวัคซีนสำเร็จ e-Voucher ดังกล่าวใช้เพื่อยืนยันว่าลูกค้าได้ทำการชำระค่าวัคซีนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าได้รับ e-Voucher แล้ว ลูกค้าต้องไปลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลวิมุต

 • ลูกค้าต้องรอรับการติดต่อจากทางโรงพยาบาลวิมุต ทาง SMS เพื่อเข้าไปยืนยันวันที่จะเข้ารับการฉีด โดยเงื่อนไขและข้อกำหนดในการลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นไปตามที่โรงพยาบาลวิมุตกำหนด โปรดศึกษาเงื่อนไขดังกล่าวได้ที่ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจองหรือติดต่อสอบถามสายด่วนโรงพยาบาลวิมุตโทร 02-079-0000 หรือไลน์ @vimuthospital

 • ในกรณีลูกค้าได้ซื้อและชำระเงินค่าคูปองเรียบร้อยแล้ว แต่มีเหตุให้โรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่ลูกค้าได้ โรงพยาบาลยินดีคืนเงินให้ลูกค้าอย่างเต็มจำนวน

 • หากลูกค้ามีความจำเป็นไม่สามารถฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna ลูกค้าสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือ เปลี่ยนเป็นบริการด้านอื่นๆ ในโรงพยาบาล โดยไม่เกินวงเงินที่ท่านชำระมา ในกรณีเกินวงเงินทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายตามจริง

 • ราคาคูปองนี้รวมค่าวัคซีน และค่าบริการโรงพยาบาล ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น โดยไม่รวมค่าแพทย์กรณีต้องปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม นอกจากนั้น ราคาคูปองนี้ไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ

 • ราคาคูปองดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 • รัฐบาลมีการจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนฟรีตามช่องทางที่รัฐบาลกำหนด และลูกค้ามีความประสงค์ขอซื้อวัคซีนทางเลือกพร้อมรับบริการการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลวิมุต โดยยินยอมให้โรงพยาบาลวิมุตเก็บเงินจองวัคซีนทางเลือกเต็มจำนวน และรอกำหนดนัดหมายการฉีดวัคซีนจากทางโรงพยาบาล

 • ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองวัคซีนทางเลือก Moderna ได้ที่คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจองหรือติดต่อสอบถามสายด่วนโรงพยาบาลวิมุตโทร 02-079-0000 หรือไลน์ @vimuthospital

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของ e-Voucher

 • การซื้อ e-Voucher สำเร็จไม่ถือว่าลูกค้าได้ดำเนินการจองคิวฉีดวัคซีนสำเร็จ e-Voucher ดังกล่าวใช้เพื่อยืนยันว่าลูกค้าได้ทำการชำระค่าวัคซีนแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าได้รับ e-Voucher แล้ว ลูกค้าต้องไปลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลวิมุต

 • คาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนเลือก Moderna ไตรมาสที่ 1-2 (ช่วงเดือน มค-มิย. 2565)

 • ลูกค้าต้องรอรับการติดต่อจากทางโรงพยาบาลวิมุต ทาง SMS เพื่อเข้าไปยืนยันวันที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยเงื่อนไขและข้อกำหนดในการลงทะเบียนจองวัคซีนทางเลือก Moderna เป็นไปตามที่โรงพยาบาลวิมุตกำหนด โปรดศึกษาเงื่อนไขดังนี้

 • ในกรณีลูกค้าได้ซื้อและชำระเงินค่าคูปองเรียบร้อยแล้ว แต่มีเหตุให้โรงพยาบาลไม่สามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่ลูกค้าได้ โรงพยาบาลยินดีคืนเงินให้ลูกค้าอย่างเต็มจำนวน

 • หากลูกค้ามีความจำเป็นไม่สามารถฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna ลูกค้าสามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือ เปลี่ยนเป็นบริการด้านอื่นๆ ในโรงพยาบาล โดยไม่เกินวงเงินที่ท่านชำระมา ในกรณีเกินวงเงินทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่ายตามจริง

 • ราคาคูปองนี้รวมค่าวัคซีน และค่าบริการโรงพยาบาล ในวันฉีดวัคซีนเท่านั้น โดยไม่รวมค่าแพทย์กรณีต้องปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม นอกจากนั้น ราคาคูปองนี้ไม่รวมค่าใบรับรองแพทย์และค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการบริการฉีดวัคซีน เช่น ตรวจสุขภาพ หรือพบแพทย์รักษาอาการเจ็บป่วยอื่น ๆ

 • ราคาคูปองดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

 • รัฐบาลมีการจัดสรรวัคซีนให้ประชาชนฟรีตามช่องทางที่รัฐบาลกำหนด และลูกค้ามีความประสงค์ขอซื้อวัคซีนทางเลือกพร้อมรับบริการการฉีดวัคซีนจากโรงพยาบาลวิมุต โดยยินยอมให้โรงพยาบาลวิมุตเก็บเงินจองวัคซีนทางเลือกเต็มจำนวน และรอกำหนดนัดหมายการฉีดวัคซีนจากทางโรงพยาบาล

 • ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจองวัคซีนทางเลือก Moderna ได้ที่ คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการจองหรือติดต่อสอบถามโรงพยาบาลวิมุต Moderna call center โทร 02-079-0500 หรือไลน์ @vimuthospital

 

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการซื้อ e-Voucher

 1. การซื้อ e-Voucher

  • ลูกค้าสามารถซื้อ e-Voucher ได้จากแอปพลิเคชันดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและได้มีการส่งมอบ e-Voucher ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อ e-Voucher ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆ ในการซื้อ e-Voucher เช่น ไม่ได้รับ e-Voucher ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 2. อื่นๆ

  • หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้ e-Voucher ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิก e-Voucher ที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

  • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

  • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ท กดรับคูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อคูปอง วัคซีนทางเลือก MODERNA รอบที่ 2 จากโรงพยาบาลวิมุต

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 13 ก.ย. – 12 ต.ค. 2564

เงื่อนไขโปรโมชัน

 • ลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทกดรับคูปองเพื่อรับส่วนลด 50 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการซื้อคูปอง วัคซีนทางเลือก MODERNA รอบที่ 2 จากโรงพยาบาลวิมุต ซึ่งเสนอขายผ่านแอปพลิเคชันดอลฟิน เท่านั้น

 • คาดว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนไตรมาสที่ 1-2 (ช่วงเดือน มค-มิย. 2565)

 • สามารถกดรับสิทธิได้ในระหว่างระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ในการใช้คูปองต้องใช้ประกอบการชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน และจนกว่าคูปองจะหมด (คูปองมีจำนวนจำกัด)

 • จะต้องใช้คูปองส่วนลดภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ  E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.