ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเติมเงินมือถือผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท รับทันทีคูปองแทนเงินสดมูลค่า 15 บาท เพื่อใช้สำหรับการเติมเงินมือถือด้วยแอปดอลฟิน

ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเติมเงินมือถือผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท 

รับทันทีคูปองแทนเงินสดมูลค่า 15 บาท
เพื่อใช้สำหรับการเติมเงินมือถือด้วยแอปดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 50บาท ในเดือนถัดไป

แคมเปญระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย สำหรับลูกค้าที่เติมเงินมือถือด้วยแอปดอลฟิน วอลเล็ท ครั้งแรก

  • ลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเติมเงินมือถือผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท รับทันทีคูปองแทนเงินสดมูลค่า 15 บาท เพื่อใช้สำหรับการเติมเงินมือถือด้วยแอปดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 50 บาทในเดือนถัดไป เมื่อเติมเงินมือถือผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ทครั้งแรก (ขั้นต่ำ 50 บาท/ครั้ง) ระหว่างวันที่ 18 มกราคม 2564 – 31 มีนาคม 2564

  • คูปองแทนเงินสดสามารถใช้ได้ไม่เกินวันสุดท้ายของเดือนถัดไป หลังจากวันที่ได้รับคูปอง

  • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน และจำกัดสูงสุด 5,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 15,000 สิทธิ์ตลอดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขทั่วไป

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

  • เงื่อนไขในการสิทธิพิเศษเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการเติมเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ได้จากรับบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • กรณีพบปัญหาเกี่ยวกับการให้บริการ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.