Mister Donut ซื้อ 6 แถม 6

รับสิทธิ์ซื้อ 6 แถม 6 จาก Mister Donut

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

แคมเปญระหว่างวันที่ 11 – 30 ก.ย. 63

เงื่อนไขโปรโมชัน

– กดรับคูปองเพื่อรับฟรีโดนัท Mister Donut 6 ชิ้น (เฉพาะชิ้นละ 19.-) มูลค่า 114.- เมื่อซื้อพอน เดอ ริง 6 ชิ้น (ชิ้นละ 27.-) ณ ร้าน Mister Donut ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้นสาขาสยามพารากอน ด้วยดอลฟินวอลเล็ท

– ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 11 – 30 กันยายน 2563

– จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ  จำกัดสูงสุด 10,000 สิทธิ์/แคมเปญ

– คูปองส่วนลดต้องใช้ภายในวันที่ 30 กันยายน 63 เวลา 23.59 น.

– เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี)

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

– เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

สมัครใช้งานแอปวันนี้รับโบนัสติดกระเป๋าฟรี 40 บาททันที กดโหลดเลย!