รับสิทธิ์ซื้อโดนัท 6 แถม 6 ชิ้นจาก Mister Donut

รับสิทธิ์ซื้อโดนัท 6 แถม 6 ชิ้นจาก Mister Donut

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

ตั้งแต่วันที่ 12 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • กดรับคูปองเพื่อรับฟรีโดนัท Mister Donut 6 ชิ้น (เฉพาะชิ้นละ 22 บาท) มูลค่า 132 บาท เมื่อซื้อพอน เดอ ริง 6 ชิ้น (ชิ้นละ 27 บาท) ณ ร้าน Mister Donut ทุกสาขาที่ร่วมรายการ (ยกเว้น สาขาสยามพารากอน) และชำระเงินด้วยดอลฟินวอลเล็ท

 • สิทธิพิเศษนี้สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ตั้งแต่ 10.00 น.) – 28 กุมภาพันธ์ 2564

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และจำกัดสูงสุด 10,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่รับสิทธิ์ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 24.00 น.

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี)

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.