สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

Mister Donut ซื้อโดนัท 2 ชิ้น ฟรี 2 ชิ้น

เมื่อซื้อโดนัทชนิดใดก็ได้ที่ Mister Donut 2 ชิ้น รับฟรีโดนัท 2 ชิ้น  (ราคาชิ้นละ 22 บาท) 

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และสูงสุด 10,000 สิทธิ์/เดือน  

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

 • เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • กดรับคูปองเพื่อรับฟรีโดนัท2 ชิ้น  (ราคาชิ้นละ 22 บาท)  เมื่อซื้อโดนัทชนิดใดก็ได้อย่างน้อย 2 ชิ้น (ราคาชิ้นละ 22 บาทขึ้นไป) และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทที่ร้าน Mister Donut ทุกสาขาที่ร่วมรายการ (ไม่สามารถใช้กับบริการเดลิเวอรี่ได้) ภายในระยะเวลาแคมเปญ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564

  • จำกัด1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และสูงสุด 10,000 สิทธิ์/เดือน

  • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่ร้านMister Donut ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น สยามพารากอน

  • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายใน7 วันหลังกดรับสิทธิ์

  • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด (ทั้งนี้ ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกบนหน้าจอโทรศัพท์) หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

  • ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ทและเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี)

  • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

  • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆอันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

  • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

  • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆโดยตรง

  • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้าDolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.