รับโบนัสเงินคืน 10 บาท เมื่อซื้อ Mister Donut ครบ 100 บาท

Slider
Slider

– รับโบนัสเงินคืน 10 บาท เมื่อซื้อครบตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

– มูลค่า 100 บาทต้องเป็นมูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นแล้ว

– ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 พ.ค.2563

– ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

– จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน สูงสุด 3 สิทธิ์/ท่าน/ตลอดรายการ

– โบนัสเงินคืน 10 บาท จะคืนเข้าบัญชี Dolfin Wallet ในรูปแบบของ Dolfin Bonus และสามารถใช้ได้ 15 วันหลังวันที่ได้รับโบนัสเงินคืน โปรดศึกษารายละเอียดการใช้ Dolfin Bonus ได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/getfreebonus/

– สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่ร้าน Mister Donut ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เดอะมอลล์โคราช เดอะมอลล์บางกะปิ เดอะมอลล์บางแค เดอะมอลล์ท่าพระ เสรีเซ็นเตอร์ และสยามพารากอน

– สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

– ในกรณีที่ได้รับเงินคืนแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาตามที่กำหนด หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
– เงื่อนไขในการรับสิทธิ์เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า
– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิ์พิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการของร้านค้า กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์พิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 18.00 น.