รับเงินคืน 2 ต่อ เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้านอาหารในเครือ Minor

รับเงินคืน 2 ต่อ เมื่อชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้านอาหารในเครือ Minor

เงื่อนไขโปรโมชัน

ต่อที่ 1: อิ่ม ฟิน ช้อป จุใจ กับดอลฟิน รับโบนัสเงินคืน 5% จำกัด 1 สิทธิ์/วัน

 • เมื่อลูกค้าใช้จ่ายด้วยแอปพลิเคชั่น Dolfin Wallet ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการ รับ Dolfin Bonus 5% สูงสุด 50 บาท/รายการ

 • ตรวจสอบร้านที่ร่วมรายการได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/cashback5/

 • โปรดศึกษาเงื่อนไขของ Dolfin Bonus เพิ่มเติมได้ที่https://www.dolfinthailand.com/getfreebonus/

 • ระยะเวลาโปรโมชัน: 1 มิ.ย. 63 – 31 ม.ค. 64

 • ลูกค้าจะได้รับโบนัสเงินคืนครั้งละไม่เกิน 50 บาท/ครั้ง

 • จำกัด 1 ท่านสูงสุด 1 ครั้ง/วัน รวมทั้งหมด 4 ครั้ง/เดือน

 • ดอลฟินโบนัส ที่ได้รับมีอายุการใช้งาน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับ สามารถตรวจสอบวันหมดอายุได้เพียงกดที่ “Dolfin Bonus” ทั้งนี้เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

ต่อที่ 2: รับโบนัสเงินคืน 10 บาท เมื่อชำระผ่านดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้านอาหารในเครือ Minor จำกัด 1 สิทธิ์/ แคมเปญ

ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563

 • ลูกค้ารับโบนัสเงินคืนมูลค่า 10 บาท/เซลล์สลิปในรูปแบบดอลฟินโบนัส เมื่อชำระผ่านดอลฟิน วอลเล็ท (ไม่มีขั้นต่ำ) ณ ร้านอาหารในเครือ Minor ได้แก่ The Pizza Company, Dairy Queen, Sizzler, The Coffee Club, Swensen’s หรือ Burger King ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 15 – 31 ธันวาคม 2563

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ แคมเปญ

 • โบนัสเงินคืนจะอยู่ในรูปแบบของดอลฟินโบนัส และสามารถใช้ได้ภายใน 7 วันหลังจากได้รับ

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านดอลฟินวอลเล็ท โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น ทั้งนี้ ดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 • อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับดอลฟินโบนัส เพิ่มเติมได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/getfreebonus/

 

เงื่อนไขทั่วไป:

 • เงื่อนไขในการรับเงินคืนเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

 • บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกการให้เงินคืนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินคืนที่ได้รับจากการซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00น. – 20.00 น.