สมัครใช้งานแอปวันนี้รับดอลฟินโบนัสฟรีทันที 50 บาท

open

รับส่วนลด 30 บาท ไม่มีขั้นต่ำ เฉพาะเมนูเครื่องดื่มเท่านั้น ณ ร้าน Mezzo

รับส่วนลด 30 บาท ไม่มีขั้นต่ำ เฉพาะเมนูเครื่องดื่มเท่านั้น ณ ร้าน Mezzo

จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และสูงสุด 2,000 สิทธิ์/เดือน

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงื่อนไขโปรโมชัน

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • กดรับคูปองส่วนลด 30 บาท เพื่อเป็นส่วนลดเมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทเฉพาะเมนูเครื่องดื่มเท่านั้น ณ ร้าน Mezzo ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ไม่มีขั้นต่ำ/เซลล์สลิป ภายในระยะเวลาแคมเปญ 1 ธันวาคม 2563 – 28 กุมภาพันธ์ 2564

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน และจำกัด 2,000 สิทธิ์/เดือน รวมทั้งสิ้น 6,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายใน 7 วันหลังกดรับสิทธิ์

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด (ทั้งนี้ ไม่สามารถรับสิทธิ์ได้จากการแสดงภาพที่บันทึกบนหน้าจอโทรศัพท์) หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี)

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.