ประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับรางวัล รายการ ฟินแหลก แจก 2 ต่อ

ประกาศรายชื่อร้านค้าที่ได้รับรางวัล รายการ ฟินแหลก แจก 2 ต่อ

ครั้งที่ 5 ประจำเดือน มิถุนายน 2564  (ประกาศ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2564)

รายชื่อ