ร่วมเป็นพันธมิตรร้านค้า

merchant-partner-cover
พันธมิตรร้านค้า
สมัครเป็นจุดรับชำระเงินด้วย
Dolfin Wallet
merchant-partner-cover
พันธมิตรร้านค้า
สมัครเป็นจุดรับชำระเงินด้วย
Dolfin Wallet
merchant-partner-cover-m@2x
พันธมิตรร้านค้า
สมัครเป็นจุดรับชำระเงินด้วย Dolfin Wallet
merchant-partner-cover-m@2x
พันธมิตรร้านค้า
สมัครเป็นจุดรับชำระเงินด้วย Dolfin Wallet

เป็นพันธมิตรร้านค้ากับ Dolfin Wallet
ช่วยให้ธุรกิจคุณเติบโตอย่างไร?

ช่วยขยายฐานลูกค้าและเพิ่มโอกาสใน การขายให้กับร้านค้ามากขึ้นด้วยการ Personalized targeting

มีรายการส่งเสริมการขายเพื่อช่วยเพิ่มยอดให้กับร้านค้าและพร้อมใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทุนพัฒนาระบบ CRM เป็นของตนเอง

เพิ่มช่องทางและความสะดวกในการรับชำระเงิน และยังปลอดภัยในการจัดเก็บเงินสด อีกทั้งยังมีระบบ Real-time Merchant Portal ที่ให้ร้านค้าสามารถตรวจสอบได้เองตลอดเวลา

สนใจเป็นพันธมิตรร้านค้ากับดอลฟิน สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-255-9222