9.9 Mega Festival #จังหวะนี้ต้องช้อป🔥

Dolfin Mega Festival 9.9 #จังหวะนี้ต้องช้อป 🔥

ยิ่งกว่าคุ้ม! แค่เปย์ด้วย Dolfin Wallet ก็ฟิน 2 ต่อ

🥇รับคะแนน The 1 รวม 9 เท่า
💸 ลดเพิ่มรวมสูงสุด 2,000 บาท กดรับคูปองเลย

 

สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตน
ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

อยากได้? สแกนเลย

Dolfin Mega Festival 9.9
#จังหวะนี้ต้องช้อป 🔥

ยิ่งกว่าคุ้ม! แค่เปย์ด้วย
Dolfin Wallet ก็ฟิน 2 ต่อ

🥇รับคะแนน The 1 รวม 9 เท่า
💸 ลดเพิ่มรวมสูงสุด 2,000 บาท

 

สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตน
ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

กดรับคูปองเลย!

เงื่อนไขและข้อกำหนด

Tops

รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า + รับคูปองส่วนลดสูงสุด 50 บาท

เงื่อนไขรับคะแนน The1 รวม 9 เท่า ที่ Tops Supermarket และ Central Food Hall

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทครบ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ที่ Tops Supermarket และ Central Food Hall ทุกสาขา

 • สามารถรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564

 • คะแนน The1 รวม 9 เท่า (360 คะแนน) ประกอบด้วย

 • สมาชิก The1 เมื่อข้อปครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน,

 • สแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบทุก 100 บาท รับ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

 • คะแนน The1 พิเศษจากรายการนี้ 310 คะแนน

 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเกิน 1,000 บาท/เซลส์สลิป ลูกค้ามีสิทธิได้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ (คะแนนตาม (3) ข้างต้น) เพียง 310 คะแนนเท่านั้น

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ, จำกัดสูงสุด 5,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 

เงื่อนไขรับคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (e-coupon) ส่วนลด 50 บาทสิทธิ์พิเศษที่ Tops Market | Tops Super Store | Central Food Hall

 • เมื่อซื้อสินค้าขั้นต่ำ 800 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) และชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ภายในระยะเวลาแคมเปญรับทันที คูปองอิเล็กทรอนิกส์ (e-coupon) ส่วนลด 50 บาท สำหรับการชำระค่าสินค้าในคราวถัดไปที่ Tops Market | Tops Super Store | Central Food Hall

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป และสำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 50 บาทขึ้นไป และต้องชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน จำกัดรวมสูงสุด 16,000 สิทธิ์ตลอดรายการ

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 15 วันนับจากวันที่ได้รับ หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

 

Central Department Store

รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า + รับคูปองส่วนลด 100 บาท

ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หรือผ่านช่องทาง Chat&Shop, Call&Shop, Facebook Live

เงื่อนไขรับคะแนน The1 รวม 9 เท่า

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทครบ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หรือผ่านช่องทาง Chat&Shop, Call&Shop, Facebook Live

 • สามารถรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564

 • คะแนน The1 รวม 9 เท่า (360 คะแนน) ประกอบด้วย

 • สมาชิก The1 เมื่อข้อปครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน,

 • สแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบทุก 100 บาท รับ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

 • คะแนน The1 พิเศษจากรายการนี้ 310 คะแนน

 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเกิน 1,000 บาท/เซลส์สลิป ลูกค้ามีสิทธิได้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ (คะแนนตาม (3) ข้างต้น) เพียง 310 คะแนนเท่านั้น

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ (รวมทุกช่องทางการขาย) , จำกัดสูงสุด 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ (รวมทุกช่องทางการขาย)

เงื่อนไขรับคูปองส่วนลด 100 บาท

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • กดรับคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าใดๆ ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล หรือผ่านช่องทาง Chat&Shop, Call&Shop, Facebook Live และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด)

 • สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 1 – 13 กันยายน 2564

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ซื้อสินค้าของ Central Department Store และ Marks & Spencer (ทุกประเภท)

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ทุกช่องทางการขายรวมกัน/แคมเปญ, จำกัดสูงสุด 2,000 สิทธิ์/ทุกช่องทางการขายรวมกัน/แคมเปญ

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

Robinson Department Store

รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า + กดรับคูปองส่วนลด 100 บาท

ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หรือผ่านช่องทาง Chat&Shop, Call&Shop, Facebook Live

เงื่อนไขรับคะแนน The1 รวม 9 เท่า

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทครบ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หรือผ่านช่องทาง Chat&Shop, Call&Shop, Facebook Live

 • สามารถรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564

 • คะแนน The1 รวม 9 เท่า (360 คะแนน) ประกอบด้วย

 • สมาชิก The1 เมื่อข้อปครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน,

 • สแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบทุก 100 บาท รับ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

 • คะแนน The1 พิเศษจากรายการนี้ 310 คะแนน

 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเกิน 1,000 บาท/เซลส์สลิป ลูกค้ามีสิทธิได้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ (คะแนนตาม (3) ข้างต้น) เพียง 310 คะแนนเท่านั้น

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ (รวมทุกช่องทางการขาย) , จำกัดสูงสุด 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ (รวมทุกช่องทางการขาย)

เงื่อนไขกดรับคูปองส่วนลด 100 บาท

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • กดรับคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าใดๆ ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน หรือผ่านช่องทาง Chat&Shop, Call&Shop, Facebook Live และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด)

 • สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 1 – 13 กันยายน 256420 – 31 สิงหาคม 2564

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ซื้อสินค้าของ Robinson Department Store

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ทุกช่องทางการขายรวมกัน/แคมเปญ, จำกัดสูงสุด 2,000 สิทธิ์/ทุกช่องทางการขายรวมกัน/แคมเปญ

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

Power Buy

คะแนน The 1 x9 + รับคูปอง 300 บาท + รับคูปอง 200 บาท

เงื่อนไขรับคะแนน The1 รวม 9 เท่า

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทครบ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ที่ Power Buy และ Power Buy Online

 • สามารถรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564

 • คะแนน The1 รวม 9 เท่า (180 คะแนน) ประกอบด้วย

 • สมาชิก The1 เมื่อข้อปครบทุก 50 บาท รับ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน,

 • สแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบทุก 100 บาท รับ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

 • คะแนน The1 พิเศษจากรายการนี้ 150 คะแนน

 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเกิน 1,000 บาท/เซลส์สลิป ลูกค้ามีสิทธิได้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ (คะแนนตาม (3) ข้างต้น) เพียง 150 คะแนนเท่านั้น

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ (รวมทุกช่องทางการขาย) , จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ (รวมทุกช่องทางการขาย)

เงื่อนไขรับคูปองส่วนลด 300 บาท

 • กดรับคูปองส่วนลด 300 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการที่ Power Buy Online และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 3,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด)

 • คูปองแทนเงินสดนี้สามารถใช้ร่วมกับการผ่อนชำระด้วย Dolfin PayLater ได้

 • สินค้าที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ Apple, JBL, Harman Kardon, ราคาที่ลงท้ายด้วย 4, 8

 • สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 1 – 13 กันยายน 2564

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ, จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์ แต่ไม่เกินวันที่ 13 กันยายน 2564

 • โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขรับคูปองส่วนลด 200 บาท

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • กดรับคูปองส่วนลด 200 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด)

และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ที่ Power Buy ทุกสาขาที่ร่วมรายการ และ ช่องทาง Power Buy Online

 • คูปองแทนเงินสดนี้สามารถใช้ร่วมกับการผ่อนชำระด้วย Dolfin PayLater ได้

 • สำหรับหน้าร้าน Power Buy สามารถใช้ส่วนลดนี้ได้กับทุกรายการ อย่างไรก็ตามสำหรับช่องทาง Power Buy Online สินค้าที่ไม่ร่วมรายการได้แก่ Apple, JBL, Harman Kardon, ราคาที่ลงท้ายด้วย 4, 8

 • กดรับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/สัปดาห์ (รวมทุกช่องทางการขาย), 2 สิทธิ์/ท่าน/เดือน (รวมทุกช่องทางการขาย), สูงสุด 3,000 สิทธิ์/เดือน (รวมทุกช่องทางการขาย)

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

CMG

รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า + รับคูปองส่วนลด 100 บาท + รับคูปองส่วนลด 500 บาท

ที่ร้านค้าในเครือ CMG หรือผ่านช่องทาง Chat&Shop, Call&Shop, Facebook Live

เงื่อนไขรับคะแนน The1 รวม 9 เท่า

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทครบ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ที่ ร้านค้าในเครือ CMG หรือผ่านช่องทาง Chat&Shop, Call&Shop, Facebook Live

 • สามารถรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564

 • คะแนน The1 รวม 9 เท่า (360 คะแนน) ประกอบด้วย

 • สมาชิก The1 เมื่อข้อปครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน,

 • สแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบทุก 100 บาท รับ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

 • คะแนน The1 พิเศษจากรายการนี้ 310 คะแนน

 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเกิน 1,000 บาท/เซลส์สลิป ลูกค้ามีสิทธิได้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ (คะแนนตาม (3) ข้างต้น) เพียง 310 คะแนนเท่านั้น

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ทุกร้านค้าในเครือ CMG/แคมเปญ (รวมทุกช่องทางการขาย) , จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/ทุกร้านค้าในเครือ CMG/แคมเปญ (รวมทุกช่องทางการขาย)

 • ร้านค้าในเครือ CMG ; Banila Co, Clarins, Clarins Skin Spa, The Body Shop, THREE, Kiko Milano, Dyson, Fossil, G-Shock Casio, Watch Station, Calvin Klein, Clarks, FitFlop, GUESS, Hush Puppies, Jockey, MLB, Nautica, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, G2000, John Henry, Lee, Wrangler, The Outlet 24

 

เงื่อนไขรับคูปองส่วนลด 100 บาท

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • กดรับคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าใดๆ ผ่านช่องทาง Chat&Shop ของร้านค้าในเครือ CMG และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด)

 • สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ทุกร้านค้าในเครือ CMG รวมกัน/เดือน, จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/ทุกร้านค้าในเครือ CMG รวมกัน/แคมเปญ

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ร้านค้าในเครือ CMG ; Banila Co, Clarins, Clarins Skin Spa, The Body Shop, THREE, Kiko Milano, Dyson, Fossil, G-Shock Casio, Watch Station, Calvin Klein, Clarks, FitFlop, GUESS, Hush Puppies, Jockey, MLB, Nautica, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, G2000, John Henry, Lee, Wrangler, The Outlet 24

 

เงื่อนไขรับคูปองส่วนลด 500 บาท

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • กดรับคูปองส่วนลด 500 บาท สำหรับซื้อสินค้าใดๆ ผ่านช่องทาง Chat&Shop ของร้านค้าในเครือ CMG และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ขั้นต่ำ 5,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด)

 • สามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/ทุกร้านค้าในเครือ CMG รวมกัน/เดือน, จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/ทุกร้านค้าในเครือ CMG รวมกัน/แคมเปญ

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ร้านค้าในเครือ CMG ; Banila Co, Clarins, Clarins Skin Spa, The Body Shop, THREE, Kiko Milano, Dyson, Fossil, G-Shock Casio, Watch Station, Calvin Klein, Clarks, FitFlop, GUESS, Hush Puppies, Jockey, MLB, Nautica, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger, G2000, John Henry, Lee, Wrangler, The Outlet 24

B2S

รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า + รับคูปองส่วนลด 30 บาท + รับโบนัสเงินคืน 5%

เงื่อนไขรับคะแนน The1 รวม 9 เท่า

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทครบ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ที่ B2S หรือผ่านช่องทาง Chat&Shop, Call&Shop, Facebook

 • สามารถรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564

 • คะแนน The1 รวม 9 เท่า (360 คะแนน) ประกอบด้วย

 • สมาชิก The1 เมื่อข้อปครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน,

 • สแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบทุก 100 บาท รับ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

 • คะแนน The1 พิเศษจากรายการนี้ 310 คะแนน

 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเกิน 1,000 บาท/เซลส์สลิป ลูกค้ามีสิทธิได้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ (คะแนนตาม (3) ข้างต้น) เพียง 310 คะแนนเท่านั้น

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ (รวมทุกช่องทางการขาย) , จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ (รวมทุกช่องทางการขาย)

เงื่อนไขรับคูปองส่วนลด 30 บาท

 • กดรับคูปองส่วนลด 30 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 300 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ที่ร้าน B2S ทุกสาขา (ยกเว้น สาขาอู่ตะเภา, Magazine corner, พื้นที่ขายพิเศษ, B2S Thailand Chat&Shop, B2S Line Chat&Shop, Inbox ผ่าน Facebook B2S Thailand, การสั่งซื้อผ่าน E-Ordering, JD Central และการซื้อผ่านบีทูเอส ออนไลน์ จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์นี้)

 • สินค้าที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ สินค้า clearance และที่ราคาลงท้ายด้วยเลข 4, กระดาษถ่ายเอกสาร, หนังสือพิมพ์, หนังสือต่างประเทศ, Asia Books, นิตยสาร, หนังสือจากสำนักพิมพ์ NANANARIS, หนังสือจากสำนักพิมพ์/นักเขียน MAME,สินค้าหมวดกล้องและอุปกรณ์, กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า, ปริ้นเตอร์ ,หมึก, โทนเนอร์, gadget, scooter, smartwatch, e-reader และ IT accessories, บัตรเติมเงิน, บัตรกำนัล, ค่าบริการ

 • กดรับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 30 กันยายน 2564

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/เดือน สูงสุด 3,500 สิทธิ์/เดือน

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขรับโบนัสเงินคืน 5%

 • รับโบนัสเงินคืน 5% ในรูปแบบดอลฟิน โบนัสเมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ที่ B2S ทุกสาขาที่ร่วมรายการ หรือผ่านช่องทาง Chat&Shop, Call&Shop, Facebook ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป สูงสุด 50 บาท

 • จำกัด 1 สิทธิ์ (มูลค่าสูงสุด 50 บาท)/ท่าน/ครั้ง/วัน (รวมทุกช่องทางการขาย), จำกัดสูงสุด 2 ครั้ง (มูลค่าสูงสุด 100 บาท)/ท่าน/เดือน (รวมทุกช่องทางการขาย)

 • รับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 – 15 กันยายน 2564

 • ดอลฟิน โบนัสสามารถใช้ได้ภายใน 10 วันหลังได้รับสิทธิ์ หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุด 50% สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 2 บาทขึ้นไป ยกเว้นการจ่ายบิล การสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต หรือ การสแกนจ่ายด้วย Promptpay QR Code

 • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ดอลฟินโบนัสได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/dolfinbonus/

 

Office Mate

รับคะแนน The1 รวม 9 + กดรับคูปองส่วนลด 200 บาท
ที่
Office Mate หรือผ่านช่องทาง Chat&Shop, Call&Shop, Facebook Live

เงื่อนไขรับคะแนน The1 รวม เท่า 

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • รับคะแนน The1 รวม เท่า เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทครบ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ที่ร้านออฟฟิศเมททุกสาขา (เฉพาะนำสินค้ากลับเอง หรือผ่านช่องทาง Line Store)

 • สามารถรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564

 • คะแนน The1 รวม เท่า (340คะแนน) ประกอบด้วย 

 1. สมาชิก The1 เมื่อข้อปครบทุก 50 บาท รับ คะแนน รวม 20 คะแนน, 

 2. สแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบทุก 100 บาท รับ คะแนน รวม 10 คะแนน

 3. คะแนน The1 พิเศษจากรายการนี้ 310 คะแนน

 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเกิน 1,000 บาท/เซลส์สลิป ลูกค้ามีสิทธิได้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ (คะแนนตาม (3) ข้างต้น) เพียง 310 คะแนนเท่านั้น  

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ (รวมทุกช่องทางการขาย) , จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ (รวมทุกช่องทางการขาย)

เงื่อนไขกดรับคูปองส่วนลด 200 บาท

 • กดรับคูปองส่วนลด 200 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 2,000 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ที่ร้านออฟฟิศเมททุกสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้นบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน

 • กดรับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/เดือน สูงสุด 1,000 สิทธิ์/เดือน

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ส่วนลด 200 บาท ยกเว้นการซื้อสินค้ากลุ่ม Printer ทุกชนิดทุกขนาด , Multifunction , Ink , Toner , Copy Paper , สินค้า Clearance รหัสสินค้าที่ราคาลงท้ายด้วยเลข 4 , บริการ KERRYEXPRESS ส่งพัสดุด่วน และ กล่องพัสดุ อุปกรณ์แพ็คกิ้ง ทุกชนิด

Supersports

รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า + รับคูปองส่วนลด 200 บาท + รับโบนัสเงินคืน 5%  

เงื่อนไขรับคะแนน The1 รวม 9 เท่า

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทครบ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ที่ Supersports, FIT by Supersports และ FIT Sports ทุกสาขา (ยกเว้น Supersports Online)

 • สามารถรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564

 • คะแนน The1 รวม 9 เท่า (360 คะแนน) ประกอบด้วย

 • สมาชิก The1 เมื่อข้อปครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน,

 • สแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบทุก 100 บาท รับ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

 • คะแนน The1 พิเศษจากรายการนี้ 310 คะแนน

 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเกิน 1,000 บาท/เซลส์สลิป ลูกค้ามีสิทธิได้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ (คะแนนตาม (3) ข้างต้น) เพียง 310 คะแนนเท่านั้น

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ, จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 

เงื่อนไขรับคูปองส่วนลด 200 บาท

 • กดรับคูปองส่วนลด 200 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 1,800 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด)

และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ที่ร้าน Supersports ทุกสาขา หรือร้าน Supersports Active สาขา เมกา บางนา ภายในระยะเวลาแคมเปญ (ยกเว้น ร้าน Supersports Factory Store, ร้าน Supersports Factory Outlet และการสั่งซื้อทาง Online ทุกช่องทาง)

 • กดรับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • คูปองนี้ใช้ได้กับสินค้าราคาปกติ หรือ สินค้าลดราคาไม่เกิน 20% ที่ร่วมรายการเท่านั้น กรุณาตรวจสอบสินค้าที่ร่วมรายการ ณ จุดขายก่อนใช้คูปองนี้

 • คูปองส่วนลด 200 บาทนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับคูปองแทนเงินสด, คูปองส่วนลด หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นๆของ Supersports ได้

 • คูปองส่วนลด 200 บาทนี้ สามารถใช้ได้ภายในเดือนนั้นๆ ที่ลูกค้าได้รับสิทธิ์เท่านั้น

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขรับโบนัสเงินคืน 5%

 • รับโบนัสเงินคืน 5% ในรูปแบบดอลฟิน โบนัสเมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ที่ Supersports และร้านค้าในเครือบริษัท CRC Sports ทุกสาขา ขั้นต่ำ 500 บาท/เซลล์สลิป สูงสุด 50 บาท

 • จำกัด 1 สิทธิ์ (มูลค่าสูงสุด 50 บาท)/ท่าน/ครั้ง/วัน จำกัดสูงสุด 2 ครั้ง (มูลค่าสูงสุด 100 บาท)/ท่าน/เดือน

 • รับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564

 • ดอลฟิน โบนัสสามารถใช้ได้ภายใน 10 วันหลังได้รับสิทธิ์ หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุด 50% สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 2 บาทขึ้นไป ยกเว้นการจ่ายบิล การสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต หรือ การสแกนจ่ายด้วย Promptpay QR Code

 • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ดอลฟินโบนัสได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/dolfinbonus/

 

 

ไทวัสดุ

รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า + รับคูปองส่วนลด 100 บาท + รับโบนัสเงินคืน 5%

เงื่อนไขรับคะแนน The1 รวม 9 เท่า

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทครบ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ที่ ไทวัสดุ ทุกสาขา

 • สามารถรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564

 • คะแนน The1 รวม 9 เท่า (180 คะแนน) ประกอบด้วย

 • สมาชิก The1 เมื่อข้อปครบทุก 50 บาท รับ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน,

 • สแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบทุก 100 บาท รับ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

 • คะแนน The1 พิเศษจากรายการนี้ 150 คะแนน

 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเกิน 1,000 บาท/เซลส์สลิป ลูกค้ามีสิทธิได้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ (คะแนนตาม (3) ข้างต้น) เพียง 150 คะแนนเท่านั้น

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ, จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 

เงื่อนไขรับคูปองส่วนลด 100 บาท

 • กดรับคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นๆแล้ว)

และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ที่ร้านไทวัสดุ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

 • สินค้าที่ไม่ร่วมรายการสำหรับการรับส่วนลด ได้แก่ สินค้าแผ่นไม้ และแผ่นยิบซั่ม, กระเบื้องและแผ่นหลังคา, ปูนซีเมนต์, โครงฝ้าและผนัง, อิฐต่าง ๆ, นั่งร้าน อุปกรณ์ก่อสร้าง, เหล็ก, สายไฟ, ลวดเชื่อม, สินค้าสีแบรนด์ทีโอเอ รุ่น Supersheild / 4Season / Supermetex / Mandarin Duck , กลุ่ม Dry food เครื่องดื่ม, น้ำยาทำความสะอาด ยากำจัดแมลง, น้ำยารีดผ้าเรียบ-ปรับผ้านุ่ม, สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้าประตูแบรนด์วนชัย, กระเบื้องแกรนิตโต้ KASSA 60266736  60271257 60316247, 60318848,  ปั๊มน้ำ  แบรนด์ Hitachi  Mitsubishi, สินค้าราคาพิเศษใน Brochure  สินค้าลดล้างสต็อค ลงท้ายด้วยเลข 4, สินค้าราคาโครงการ, สินค้าร้านค้าเช่า และค่าบริการ

 • กดรับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/เดือน สูงสุด 1,500 สิทธิ์/เดือน

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 

เงื่อนไขรับโบนัสเงินคืน 5%

 • รับโบนัสเงินคืน 5% ในรูปแบบดอลฟิน โบนัสเมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ที่ไทวัสดุ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 500 บาท/เซลล์สลิป สูงสุด 50 บาท

 • จำกัด 1 สิทธิ์ (มูลค่าสูงสุด 50 บาท)/ท่าน/ครั้ง/วัน จำกัดสูงสุด 2 ครั้ง (มูลค่าสูงสุด 100 บาท)/ท่าน/เดือน

 • รับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564

 • ดอลฟิน โบนัสสามารถใช้ได้ภายใน 10 วันหลังได้รับสิทธิ์ หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุด 50% สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 2 บาทขึ้นไป ยกเว้นการจ่ายบิล การสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต หรือ การสแกนจ่ายด้วย Promptpay QR Code

 • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ดอลฟินโบนัสได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/dolfinbonus/

Baan & Beyond

รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า+ รับคูปองส่วนลด 100 บาท + รับโบนัสเงินคืน 5%

เงื่อนไขรับคะแนน The1 รวม 9 เท่า

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทครบ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ที่ บ้านแอนด์บียอนด์ ทุกสาขา

 • สามารถรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564

 • คะแนน The1 รวม 9 เท่า (360 คะแนน) ประกอบด้วย

 • สมาชิก The1 เมื่อข้อปครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน,

 • สแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบทุก 100 บาท รับ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

 • คะแนน The1 พิเศษจากรายการนี้ 310 คะแนน

 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเกิน 1,000 บาท/เซลส์สลิป ลูกค้ามีสิทธิได้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ (คะแนนตาม (3) ข้างต้น) เพียง 310 คะแนนเท่านั้น

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ, จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 

เงื่อนไขรับคูปองส่วนลด 100 บาท

 • กดรับคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 3,000 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลดอื่นๆแล้ว) และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ที่ Baan & Beyond ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

 • สินค้าที่ไม่ร่วมรายการสำหรับการรับส่วนลด ได้แก่ สินค้าลดล้างสต๊อก ลงท้ายด้วยเลข 4, Hotprice, สินค้าโครงสร้าง, สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า, สินค้าสีแบรนด์ทีโอเอ รุ่น Supersheild, 4Season, Supermetex, Mandarin Duck, กระเบื้อง KASSA 60266736 60271257  60316247  60318848, กลุ่ม Dry food เครื่องดื่ม, น้ำยาทำความสะอาด, ยากำจัดแมลง, น้ำยารีดผ้าเรียบ-ปรับผ้านุ่ม, สินค้าประตูแบรนด์วนชัย, ปั๊มน้ำแบรนด์ Hitachi  Mitsubishi, สินค้าราคาโครงการ, สินค้าในร้านค้าเช่า และค่าบริการ

 • กดรับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/เดือน สูงสุด 1,500 สิทธิ์/เดือน

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขรับโบนัสเงินคืน 5%

 • รับโบนัสเงินคืน 5% ในรูปแบบดอลฟิน โบนัสเมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ที่ Baan&Beyond ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 500 บาท/เซลล์สลิป สูงสุด 50 บาท

 • จำกัด 1 สิทธิ์ (มูลค่าสูงสุด 50 บาท)/ท่าน/ครั้ง/วัน จำกัดสูงสุด 2 ครั้ง (มูลค่าสูงสุด 100 บาท)/ท่าน/เดือน

 • รับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564

 • ดอลฟิน โบนัสสามารถใช้ได้ภายใน 10 วันหลังได้รับสิทธิ์ หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุด 50% สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 2 บาทขึ้นไป ยกเว้นการจ่ายบิล การสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต หรือ การสแกนจ่ายด้วย Promptpay QR Code

 • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ดอลฟินโบนัสได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/dolfinbonus/

 

 

 

AUTO 1

คะแนน The 1 x9 + รับคูปอง 100 บาท + รับโบนัสเงินคืน 5%

เงื่อนไขรับคะแนน The1 รวม 9 เท่า

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทครบ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ที่ AUTO 1 ทุกสาขา

 • สามารถรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564

 • คะแนน The1 รวม 9 เท่า (180 คะแนน) ประกอบด้วย

 • สมาชิก The1 เมื่อข้อปครบทุก 50 บาท รับ 1 คะแนน รวม 20 คะแนน,

 • สแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบทุก 100 บาท รับ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

 • คะแนน The1 พิเศษจากรายการนี้ 150 คะแนน

 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเกิน 1,000 บาท/เซลส์สลิป ลูกค้ามีสิทธิได้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ (คะแนนตาม (3) ข้างต้น) เพียง 150 คะแนนเท่านั้น

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ, จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

เงื่อนไขรับคูปองส่วนลด 100 บาท

 • กดรับคูปองส่วนลด 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 2,000 บาทต่อเซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด)

และชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ที่ร้าน Auto 1 ทุกสาขาที่ร่วมรายการ

 • สินค้าที่ไม่ร่วมรายการสำหรับการรับส่วนลด ได้แก่ สินค้าลดล้างสต๊อก, สินค้าราคาลงท้ายด้วยเลข 4

 • กดรับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564

 • จำกัดการใช้คูปอง 1 ใบ/เซลส์สลิป

 • จำกัด 1 ท่าน/สิทธิ์/เดือน สูงสุด 3,000 สิทธิ์/เดือน

 • คูปองส่วนลดมีอายุ 7 วันหลังจากวันที่กดรับสิทธิ์

 • เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

เงื่อนไขรับโบนัสเงินคืน 5%

 • รับโบนัสเงินคืน 5% ในรูปแบบดอลฟิน โบนัสเมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ที่ Auto 1 ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 500 บาท/เซลล์สลิป สูงสุด 50 บาท

 • จำกัด 1 สิทธิ์ (มูลค่าสูงสุด 50 บาท)/ท่าน/ครั้ง/วัน จำกัดสูงสุด 2 ครั้ง (มูลค่าสูงสุด 100 บาท)/ท่าน/เดือน

 • รับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564

 • ดอลฟิน โบนัสสามารถใช้ได้ภายใน 10 วันหลังได้รับสิทธิ์ หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุด 50% สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 2 บาทขึ้นไป ยกเว้นการจ่ายบิล การสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต หรือ การสแกนจ่ายด้วย Promptpay QR Code

 • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ดอลฟินโบนัสได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/dolfinbonus/

KIS

รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า + รับโบนัสเงินคืน 5%

เงื่อนไขรับคะแนน The1 รวม 9 เท่า

 

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทครบ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ที่ KIS ทุกสาขา

 • สามารถรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564

 • คะแนน The1 รวม 9 เท่า (360 คะแนน) ประกอบด้วย

 • สมาชิก The1 เมื่อข้อปครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน,

 • สแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบทุก 100 บาท รับ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

 • คะแนน The1 พิเศษจากรายการนี้ 310 คะแนน

 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเกิน 1,000 บาท/เซลส์สลิป ลูกค้ามีสิทธิได้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ (คะแนนตาม (3) ข้างต้น) เพียง 310 คะแนนเท่านั้น

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ, จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ

 

เงื่อนไขรับโบนัสเงินคืน 5%

 • รับโบนัสเงินคืน 5% ในรูปแบบดอลฟิน โบนัสเมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ท ที่ KIS ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ขั้นต่ำ 500 บาท/เซลล์สลิป สูงสุด 50 บาท

 • จำกัด 1 สิทธิ์ (มูลค่าสูงสุด 50 บาท)/ท่าน/ครั้ง/วัน จำกัดสูงสุด 2 ครั้ง (มูลค่าสูงสุด 100 บาท)/ท่าน/เดือน

 • รับสิทธิ์ได้ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2564 – 31 ตุลาคม 2564

 • ดอลฟิน โบนัสสามารถใช้ได้ภายใน 10 วันหลังได้รับสิทธิ์ หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุด 50% สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 2 บาทขึ้นไป ยกเว้นการจ่ายบิล การสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต หรือ การสแกนจ่ายด้วย Promptpay QR Code

 • สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมการใช้ดอลฟินโบนัสได้ที่ https://www.dolfinthailand.com/dolfinbonus/

 

Matsumoto Kiyoshi

รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า

เงื่อนไขรับคะแนน The1 รวม 9 เท่า

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • รับคะแนน The1 รวม 9 เท่า เมื่อชำระด้วยดอลฟินวอลเล็ทครบ 1,000 บาท/เซลล์สลิป (มูลค่าหลังหักส่วนลด) ที่ Matsumoto Kiyoshi ทุกสาขา

 • สามารถรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 8 – 10 กันยายน 2564

 • คะแนน The1 รวม 9 เท่า (360 คะแนน) ประกอบด้วย

 • สมาชิก The1 เมื่อข้อปครบทุก 25 บาท รับ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน,

 • สแกนจ่ายผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครบทุก 100 บาท รับ 1 คะแนน รวม 10 คะแนน

 • คะแนน The1 พิเศษจากรายการนี้ 310 คะแนน

 • ในกรณีที่ลูกค้าชำระค่าสินค้าเกิน 1,000 บาท/เซลส์สลิป ลูกค้ามีสิทธิได้คะแนนสะสมพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายนี้ (คะแนนตาม (3) ข้างต้น) เพียง 310 คะแนนเท่านั้น

 • เพื่อรับคะแนน The 1 พิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ, จำกัดสูงสุด 1,000 สิทธิ์/แคมเปญ