Mister Donut 8 ชิ้น แค่ 100 บาท

รับคูปองแลกซื้อ Mister Donut 8 ชิ้น ในราคา 100 บาท จากปกติ 176 บาท
เฉพาะโดนัทชิ้นละ 22 บาทและชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

รับคูปองแลกซื้อ Mister Donut 8 ชิ้น ในราคา 100 บาท จากปกติ 176 บาท
เฉพาะโดนัทชิ้นละ 22 บาทและชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

แคมเปญระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 31 ตุลาคม 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • รับสิทธิ์เพื่อแลกซื้อโดนัท 8 ชิ้นในราคา 100 บาท (จากปกติ 176 บาท) เฉพาะโดนัทชิ้นละ 22 บาทและชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ท ณ ร้าน Mister Donut
 • จำกัดการใช้คูปองเฉพาะการชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ จำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 10,000 สิทธิ์/แคมเปญ
 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ
 • รายการโปรโมชั่นดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดการขายและโปรโมชั่นอื่นๆได้

เงื่อนไขทั่วไป

 • กรณีต้องการใช้คูปองลูกค้าจะต้องกดใช้คูปองและให้พนักงานสแกนคูปองเพื่อรับส่วนลดก่อนการชำระเงินภายใน 15 นาทีหลังจากกดใช้คูปอง
 • สิทธิ์พิเศษนี้ใช้ได้เฉพาะการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้าในคราวเดียว ณ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ของร้านค้าที่ร่วมรายการ โดยไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ สินค้าเดลิเวอรี่ หรือช่องทาง New Channel ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก
 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.