รับสิทธิ์แลกซื้อ McDonald’s Fries ขนาดปกติ ในราคา 19 บาท จากปกติ 68 บาท

รับสิทธิ์แลกซื้อ McDonald’s Fries ขนาดปกติ  ในราคา 19 บาท จากปกติ 68 บาท

จำกัด 1,000 สิทธิ์/วัน

จำกัด 3,000 สิทธิ์/แคมเปญ

ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 63 – 14 มิ.ย. 63