รับสิทธิ์แลกซื้อ McDonald’s Fries ขนาดปกติ ในราคา 19 บาท จากปกติ 68 บาท

รับสิทธิ์แลกซื้อ McDonald’s Fries ขนาดปกติ  ในราคา 19 บาท จากปกติ 68 บาท

จำกัด 1,000 สิทธิ์/วัน

จำกัด 3,000 สิทธิ์/แคมเปญ

ตั้งแต่วันที่ 12 มิ.ย. 63 – 14 มิ.ย. 63

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชัน

– ราคาอาจแตกต่างกันในแต่ละสาขา

– เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ ยกเว้น สาขา  : ชาเลนเจอร์, ดอนเมือง อินเตอร์ แอร์ไซด์, ดอนเมือง โดเมสติก แอร์ไซด์, สนามบินเชียงใหม่, สุวรรณภูมิ – ภายในประเทศ, เอ็มควอเทียร์, พีพีไอส์แลนด์, ดอนเมือง อินเตอร์ แลนด์ไซด์

– กดรับสิทธิ์คูปองเพื่อแลกซื้อ McDonald’s Fries ขนาดปกติ ในราคา 19 บาท จากปกติ 68 บาท เมื่อชำระสินค้าด้วยดอลฟินวอลเลท ณ ร้านแมคโดนัลด์ เฉพาะสาขาที่ร่วมรายการ

– จำกัด 1,000 สิทธิ์/วัน โดยเริ่มให้กดรับสิทธิ์ตั้งแต่ 9.00 น. – 24:00 น. ของวันที่ 12 13 และ 14 มิถุนายน 2563 หรือจนกว่าจำนวนสิทธิ์ของแต่ละวันจะหมด

– จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ และจำกัดสูงสุด 3,000 สิทธิ์/แคมเปญ

– คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายในไม่เกิน 7 วันหลังกดรับสิitทธิ์

– ในกรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว ท่านจะต้องใช้สิทธิ์ภายใน 15 นาที หากท่านไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้คูปองส่วนลดตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น

– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

– บริษัทฯ สงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.