รับฟรี! คูปองแทนเงินสด 130 บาท เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ บัตรพรีเพด มาสเตอร์การ์ด

Mastercard Friday

ทุกวันศุกร์ ตลอดปี 2564 เริ่มตั้งแต่ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 - ศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564

คูปองแทนเงินสด –  รับฟรี! คูปองแทนเงินสด 130 บาท เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ บัตรพรีเพด มาสเตอร์การ์ดผ่านแอปดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลล์สลิป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในเครือเซ็นทรัล รีเทล

 ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, ซีเอ็มจี, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอนด์, ออโต้วัน, บีทูเอส, ออฟฟิ ศเมท, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, แฟมิลี่มาร์ท และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • คูปองแทนเงินสดใช้สำหรับการซื้อสินค้าที่ร้านเท่านั้น

 • คูปองแทนเงินสดต้องใช้คู่กับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ บัตรพรีเพด มาสเตอร์การ์ดผ่าน แอปดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

 • โปรโมชั่นนี้สำหรับบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ บัตรพรีเพด มาสเตอร์การ์ดที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/สัปดาห์ และรวม 200 สิทธิ์/สัปดาห์

 • ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับโปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในวันที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในวันดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

 • ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ซูเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, ซีเอ็มจี (คูปองจะใช้ได้ในเดือนเมษายน 2564), ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอนด์, ออโต้วัน, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต, แฟมิลี่มาร์ท และ มัทสึโมโตะ คิโยชิ

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.