🔥ส่วนลด 230 บาท

Mastercard Friday ต้องเปย์มาสเตอร์การ์ดผ่าน Dolfin Wallet
คูปองแทนเงินสด – รับฟรี! คูปองแทนเงินสด 230 บาท เมื่อชำระด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ บัตรพรีเพด มาสเตอร์การ์ดผ่าน
แอปดอลฟิน วอลเล็ท ขั้นต่ำ 1,000 บาท/เซลล์สลิป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการในเครือเซ็นทรัล รีเทล

เริ่มตั้งแต่ศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 - ศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564

เงื่อนไขและข้อกำหนด

ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ซุเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, ซีเอ็มจี, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอนด์, ออโต้วัน, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่ และ แฟมิลี่มาร์ท และการชำระผ่าน Dolfin Payment Link ที่ช่องทาง Chat&Shop, Call&Shop, Facebook ของ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ซีเอ็มจี, บีทูเอส และ ออฟฟิศเมท (เฉพาะนำสินค้ากลับเอง หรือผ่านช่องทาง Line Store)

เงื่อนไขและข้อกำหนด

·       ลูกค้าจะได้รับคูปองแทนเงินสดตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะกรณีลูกค้าชำระด้วยดอลฟิน วอลเล็ทและลูกค้าเลือกวิธีชำระเงินเงินเป็นบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ บัตรพรีเพด มาสเตอร์การ์ดเท่านั้น ไม่รวมถึงการชำระเงินด้วยการสแกน QR บัตรเครดิต

·       คูปองแทนเงินสดใช้สำหรับการซื้อสินค้าที่ร้าน หรือการชำระผ่าน Dolfin Payment Link ของร้านค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น

·       คูปองแทนเงินสดต้องใช้คู่กับการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ บัตรพรีเพด มาสเตอร์การ์ดผ่าน แอปดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

·       โปรโมชั่นนี้สำหรับบัตรเครดิต บัตรเดบิต หรือ บัตรพรีเพด มาสเตอร์การ์ดที่ออกในประเทศไทยเท่านั้น

·       จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/สัปดาห์ และรวม 500 สิทธิ์/สัปดาห์ (เฉพาะวันศุกร์ที่ 10, 17 และ 24 กันยายน 2564)

·       ลูกค้าจะต้องใช้คูปองภายใน 14 วันนับจากวันที่ได้รับโปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในวันที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในวันดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

·       ร้านค้าที่ร่วมรายการได้แก่ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล, โรบินสัน, ซุเปอร์สปอร์ต, เพาเวอร์บาย, ซีเอ็มจี, ไทวัสดุ, บ้านแอนด์บียอนด์, ออโต้วัน, บีทูเอส, ออฟฟิศเมท, ท็อปส์ มาร์เก็ต, ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์, เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อปส์ เดลี่ และ แฟมิลี่มาร์ท

เงื่อนไขทั่วไป

·       สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

·       เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

·       บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

·       ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

·       บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

·       หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

·       ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.