สมัครใช้งานแอปวันนี้รับดอลฟินโบนัสฟรีทันที 30 บาท

open

ดูหนังกับดอลฟินคุ้มสุด

Dolfin_Popcorn_Web(Mobile)_1080x1080_05.02.20

จะดูหนังหรือกิน ก็ฟินทั้งคู่

พิเศษซื้อชุดป๊อบคอร์นพร้อมเครื่องดื่มเพียง 139 บาท (ปกติ 235 บาท)

พร้อมตั๋วหนังเพียง 99 บาท (ปกติ 260 บาท)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

ชุดป๊อปคอร์น 1 ชุด ราคาเพียง 139 บาท  เมื่อชำระค่าสินค้าผ่านแอป Dolfin Wallet (โดย 1 ชุดประกอบด้วย ป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง และน้ำอัดลม 32 ออนซ์ 1 แก้ว)

- จำกัด 2 สิทธิ/ท่าน/เดือน และจำกัดการกดรับสิทธิ 1 สิทธิ/วัน สูงสุดไม่เกิน 20,000 สิทธิ/เดือน

- สามารถกดรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. – 31 มี.ค. 63 โดยคูปองมีอายุการใช้งาน 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ

– สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา

- สงวนสิทธิเฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

ซื้อตั๋วหนัง Major Cineplex 1 ที่นั่งราคา 99 บาท จากปกติ 260 บาท สำหรับที่นั่งปกติที่ซื้อจากตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติเท่านั้น (คูปองสามารถใช้ได้ 7 วันหลังกดรับสิทธิ์ แต่ไม่เกินวันที่ 7 มี.ค. 2563)

- จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ์ สูงสุด 10,000 สิทธิ์/เดือน/ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

- สาขาที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ Siam Paragon, EmQuartier, ICONSIAM

- สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 29 ก.พ. 2563 โดยคูปองสามารถใช้ได้ 7 วันหลังกดรับสิทธิ์ แต่ไม่เกินวันที่ 7 มี.ค. 2563

- สงวนสิทธิเฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

เงื่อนไขทั่วไป

- สงวนสิทธิเฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

- ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือค่าบริการอื่นๆ ได้
- ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
- เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
- ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า
- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง
- หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด
- รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น.