สมัครใช้งานแอปวันนี้รับดอลฟินโบนัสฟรีทันที 30 บาท

open

คุ้มสุดกับตั๋วหนังราคา 129 บาท จากแอป Dolfin Wallet

ดูหนังที่ Major Cineplex แค่ 129 บาท จากปกติ 260 บาท

ชุดป๊อปคอร์น 139 บาท จากปกติ 235 บาท

ดูหนังที่ Major Cineplex แค่ 129 บาท จากปกติ 260 บาท

ชุดป๊อปคอร์น 139 บาท จากปกติ 235 บาท

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

ตั๋วหนัง 129 บาท ปกติ 260 บ.

– คูปองสำหรับใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex ที่นั่งละ 129 บาท (จากราคาปกติ 260 บาท) เมื่อชำระด้วย Dolfin Wallet โดยลูกค้าสามารถใช้คูปองเป็นส่วนลดในการซื้อบัตรชมภาพยนต์ได้เฉพาะที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (E-Ticket) เท่านั้น

– สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 โดยคูปองมีอายุ 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์

– จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ์/ เดือน สูงสุด 8,000 สิทธิ์/เดือน

– สาขาที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ Siam Paragon, EmQuartier และ ICONSIAM

– คูปองสามารถใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ (Normal) ทุกเรื่อง ทุกรอบ เฉพาะระบบดิจิตอล 2D ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา (ไม่สามารถใช้ได้กับโรงภาพยนตร์ VIP, โรงภาพยนตร์ IMAX, โรงภาพยนตร์ 4DX และระบบพิเศษอื่นๆ) โดยต้องซื้อผ่านตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ เท่านั้น

ชุดป๊อปคอร์น 139 บาท ปกติ 235 บ.

– คูปองแลกซื้อชุดป๊อปคอร์น 1 ชุด ราคาเพียง 139 บาท ปกติ 235 บาท โดย 1 ชุดประกอบด้วย ป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง และน้ำอัดลม 32 ออนซ์ 1 แก้ว

– สามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565 โดยคูปองมีอายุ 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ์

– จำกัด 2 ท่าน/ สิทธิ์/ เดือน สูงสุด 8,000 สิทธิ์/เดือน

– สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา

– สงวนสิทธิ์เฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

– กรณีที่มีการกดรับคูปองแล้ว จะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และระบุในคูปอง หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชย หรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

– บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 09.00 น. ถึง 20.00 น.