เซตป๊อปคอร์นสุดคุ้มราคา 139 บาท จาก Dolfin Wallet

Slider
Slider

ชุดป๊อปคอร์น 1 ชุด ราคาเพียง 139 บาท  เมื่อจ่ายผ่านแอป Dolfin 

เงื่อนไขและโปรโมชั่น

- ซื้อชุดป๊อปคอร์น 1 ชุด ราคาเพียง 139 บาท ปกติ 235 บาท (โดย 1 ชุดประกอบด้วย ป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง และน้ำอัดลม 32 ออนซ์ 1 แก้ว)

- จำกัด 2 สิทธิ/ท่าน และจำกัดการกดรับสิทธิ 1 สิทธิ/วัน สูงสุดไม่เกิน 20,000 สิทธิ/เดือน

- สามารถกดรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 3 มิ.ย. – 30 ก.ย. 63 โดยคูปองมีอายุการใช้งาน 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ

– สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา

- สงวนสิทธิเฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

- ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือค่าบริการอื่นๆ ได้- ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

- เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

- ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

- บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

- หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

- รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.

สมัครใช้งานแอปวันนี้รับโบนัสติดกระเป๋าฟรี 49 บาททันที