แลกซื้อตั๋วหนัง Major Cineplex ในราคา 19 บาท

แลกซื้อตั๋วหนัง Major Cineplex จำนวน 1 ที่นั่งในราคา 19 บาท จากปกติราคา 260 บาท

สำหรับที่นั่งปกติจากตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติเท่านั้น

จำกัด 1,000 สิทธิ์/วัน และจำกัดสูงสุด 3,000 สิทธิ์/แคมเปญ

แคมเปญวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563

เงื่อนไขโปรโมชัน

– กดรับคูปองเพื่อแลกซื้อตั๋วหนัง Major Cineplex จำนวน 1 ที่นั่งในราคา 19 บาท จากปกติราคา 260 บาท และใช้สิทธ์ผ่านดอลฟินวอลเล็ทเท่านั้น สำหรับที่นั่งปกติจากตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ณ สาขาของโรงภาพยนต์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

– สิทธิพิเศษนี้ท่านสามารถกดรับสิทธิ์ได้ภายในวันที่ 18 – 20 กันยายน 2563 (ระหว่างเวลา 9.00 น. – 24:00 น.)

– จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/แคมเปญ

– จำกัด 1,000 สิทธิ์/วัน และจำกัดสูงสุด 3,000 สิทธิ์/แคมเปญ

– คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ภายใน 7 วันหลังกดรับสิทธิ์

– คูปองนี้สามารถใช้แลกซื้อตั๋วหนังได้เฉพาะที่นั่งปกติ (Normal) ทุกเรื่อง ทุกรอบ เฉพาะระบบดิจิตอล 2D ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขาที่ร่วมรายการ (ไม่สามารถใช้ได้กับโรงภาพยนตร์ VIP, โรงภาพยนตร์ IMAX, โรงภาพยนตร์ 4DX และระบบพิเศษอื่นๆ)

– สาขาโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ Paragon Cineplex (Siam Paragon), Quartier Cineart (EmQuartier) และ ICON Cineconic (ICONSIAM)

– โปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการกดซื้อตั๋วหนังจากตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ ณ สาขาของโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ที่ร่วมรายการ

– เมื่อกดใช้คูปองแล้ว คูปองจะมีอายุการใช้งาน 15 นาที โปรดใช้คูปองประกอบการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– ในกรณีที่ท่านชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยดอลฟินวอลเล็ท และเลือกชำระด้วยเงินในวอลเล็ท ท่านสามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ร่วมกับดอลฟินโบนัสได้ (ถ้ามี)

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ (เว้นแต่ ที่ได้ระบุไว้ในเงื่อนไขนี้)

– เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับสิทธิพิเศษนี้ กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

กด Like เพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆ