ดูหนังสุดฟิน และเซ็ทป็อบคอร์นอิ่มจุดใจที่ Major Cineplex

โปรโมชันดูหนังสุดฟิน และเซ็ทป็อบคอร์นอิ่มจุดใจที่ Major Cineplex

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 - 31 ม.ค. 64

รายละเอียดเพิ่มเติม

ซื้อตั๋วหนัง Major Cineplex 1 ที่นั่งในราคา 55 บาท จากปกติ 260 บาท

สำหรับที่นั่งปกติ (Normal) จากตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ และชำระด้วย Dolfin Wallet เท่านั้น

(คูปองสามารถใช้ได้ 7 วันหลังกดรับสิทธิ) จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

– ซื้อตั๋วหนัง Major Cineplex จำนวน1 ที่นั่งในราคา 55 บาท จากปกติ 260 บาท ด้วยการใช้คูปองส่วนลดในเมนู “คูปองของฉัน”สำหรับที่นั่งปกติ (Normal) ที่ซื้อจากตู้จำหน่ายตั๋วหนังอัตโนมัติ  และชำระค่าตั๋วหนังด้วย Dolfin Wallet เท่านั้น

– จำกัด 1 สิทธิ/ท่าน สูงสุด 20,000 สิทธิตลอดรายการส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ม.ค. 64 (คูปองส่วนลด 1 ใบเท่ากับ 1 สิทธิ)

– สงวนสิทธิเฉพาะผู้ใช้งานใหม่ที่สมัคร Dolfin Wallet และยืนยันตัวตนสำเร็จตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนดภายในระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ม.ค. 64 โดยต้องกดรับสิทธิคูปองส่วนลดภายในช่วงเวลาดังกล่าว และคูปองสามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียว ภายใน 7 วันตั้งแต่วันกดรับสิทธิ

– สาขาของ Major Cineplex ที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ Siam Paragon, EmQuartier และ ICONSIAM

– คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ (Normal) ทุกเรื่อง ทุกรอบ เฉพาะระบบดิจิตอล 2D ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา (ไม่สามารถใช้ได้กับโรงภาพยนตร์ VIP, โรงภาพยนตร์ IMAX, โรงภาพยนตร์ 4DX และระบบพิเศษอื่นๆ)

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ อาทิ บัตรอภินันทนาการ, บัตรส่วนลด บัตรสมาชิก หรือรายการส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ เช่น บัตรสมาชิก M-GEN เป็นต้น

– ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้น

– กรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว จะต้องใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนด และระบุในคูปอง หากไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้สิทธิได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– ในการใช้คูปองท่านจะต้องแสดงคูปองดังกล่าวพร้อมทั้งใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet ที่ตู้จำหน่ายตั๋วหนังอัตโนมัติและทำรายการตามคำแนะนำวิธีการใช้คูปองที่ปรากฏ

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

-บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้คูปองส่วนลด และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้คูปองส่วนลด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่นใด

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุด

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.

—————————————————–

ดูหนังที่ Major Cineplex แค่ 99 บาท จากปกติ 260 บาท สำหรับที่นั่งปกติ

ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ และชำระด้วยแอป Dolfin เท่านั้น

(คูปองสามารถใช้ได้ 7 วันหลังกดรับสิทธิ) จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ์/เดือน

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

– ใช้คูปองส่วนลดจากเมนู “คูปองของฉัน” เพื่อซื้อตั๋วหนัง Major Cineplex 1 ที่นั่งในราคา 99 บาท จากปกติ 260 บาท สำหรับที่นั่งปกติ (Normal) จากตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ และชำระด้วย Dolfin Wallet เท่านั้น (คูปองสามารถใช้ได้ 7 วันหลังกดรับสิทธิ)

– จำกัด 1 ท่าน/ สิทธิ/เดือน สูงสุด 10,000 สิทธิ/เดือน (คูปองส่วนลด 1 ใบ เท่ากับ 1 สิทธิ)

– สามารถกดรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ม.ค. 64 โดยคูปองสามารถใช้ได้ 7 วันหลังกดรับสิทธิ

– สาขาของ Major Cineplex ที่ไม่ร่วมรายการ ได้แก่ Siam Paragon, EmQuartier และ ICONSIAM

– คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ (Normal) ทุกเรื่อง ทุกรอบ เฉพาะระบบดิจิตอล 2D ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา (ไม่สามารถใช้คูปองส่วนลดได้กับโรงภาพยนตร์ VIP, โรงภาพยนตร์ IMAX, โรงภาพยนตร์ 4DX และระบบพิเศษอื่นๆ)

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ อาทิ บัตรอภินันทนาการ, บัตรส่วนลด บัตรสมาชิก หรือรายการส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ เช่น บัตรสมาชิก M-GEN เป็นต้น

– ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้น

– กรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว จะต้องใช้สิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และระบุในคูปอง หากไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายในเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ โดยบริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– ในการใช้คูปองส่วนลดท่านจะต้องแสดงคูปองดังกล่าวพร้อมทั้งใช้จ่ายผ่าน Dolfin Wallet ที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติที่สาขาของโรงหนังที่ร่วมรายการ และตามขั้นตอนที่ปรากฏ

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

-บริษัทสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย, วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย, รางวัล และ รายละเอียดเงื่อนไข และ/หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ของคูปองส่วนลด และ/หรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับคูปองส่วนลด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่นใด

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุด

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.

—————————————————–

ซื้อชุดป็อปคอร์นลดสุดฟินกว่า 40% เพียง 139 บาท จากปกติ 235 บาท

ดูหนังอิ่มจุใจกับป็อปคอร์นขนาด 64 ออนซ์ พร้อมเครื่องดื่มขนาด 32 ออนซ์

เพียงกดรับคูปองและจ่ายผ่านแอป Dolfin

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

– ซื้อชุดป๊อปคอร์น 1 ชุด ราคาเพียง 139 บาท ปกติ 235 บาท (โดย 1 ชุดประกอบด้วย ป๊อปคอร์น 64 ออนซ์ 1 กล่อง และน้ำอัดลม 32 ออนซ์ 1 แก้ว)

– จำกัด 2 สิทธิ/ท่าน และจำกัดการกดรับสิทธิ 1 สิทธิ/วัน สูงสุดไม่เกิน 20,000 สิทธิ/เดือน

– สามารถกดรับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 31 ม.ค. 64 โดยคูปองมีอายุการใช้งาน 7 วันนับจากวันที่กดรับสิทธิ

– สิทธิพิเศษนี้สามารถใช้ได้ที่เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ทุกสาขา

– สงวนสิทธิเฉพาะการชำระเงินผ่าน Dolfin Wallet เท่านั้น

– ในกรณีที่ลูกค้ามีการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าที่บริษัทกำหนด ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระส่วนต่างที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือค่าบริการอื่นๆ ได้- ในกรณีที่ท่านไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิได้โดยบริษัทฯ จะไม่ชดเชยให้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ

– เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

– ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า

– บริษัทฯ สงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้น ๆ โดยตรง

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.

กด Like เพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆ