สมัครใช้งานแอปวันนี้รับเงินไปช้อปฟรีๆ 100 บาท

open

ฟินทะลุจอกับตั๋วหนังเมเจอร์ 19 บาท

สมัครแอป Dolfin Wallet ให้พร้อม

และกดรับสิทธิ์พร้อมกันในวันที่ 24 - 25 ก.พ. 2563 เวลา 10.00 น.

(จำกัดวันละ 2,500 สิทธิ์)

 

 

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขและข้อกำหนดของกิจกรรมส่งเสริมการขาย

รายละเอียด

ลูกค้ามีสิทธิกดรับและกดใช้คูปองเพื่อซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex 1 ที่นั่ง ในราคา 19 บาท และชำระด้วย Dolfin Wallet (จากปกติ 260 บาท)

เงื่อนไข

– กดรับคูปองสำหรับใช้ซื้อบัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex ที่นั่งละ 19 บาท (จากราคาปกติ 260 บาท) เมื่อชำระด้วย Dolfin Wallet โดยลูกค้าสามารถใช้คูปองเป็นส่วนลดในการซื้อบัตรชมภาพยนต์ได้เฉพาะที่ตู้จำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (E-Ticket) เท่านั้น

– ลูกค้าสามารถกดรับคูปองในแอป Dolfin Wallet ได้ระหว่างวันที่ 24-25 ก.พ. 2563 ตั้งแต่เวลา ของแต่ละวันหรือจนกว่าสิทธิจะหมด โดยคูปองที่ได้รับสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 29 ก.พ.  2563 เท่านั้น

– จำกัดการรับคูปอง 1 สิทธิต่อลูกค้า 1 ท่าน สูงสุดไม่เกิน 2,500 สิทธิต่อวัน ทั้งนี้จำกัดการรับคูปองสูงสุด 5,000 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

– คูปอง 1 ใบ สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ 1 ที่นั่ง

– คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะที่นั่งปกติ (Normal) ทุกเรื่อง ทุกรอบ เฉพาะระบบดิจิตอล 2D ในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ และ อีจีวี ทุกสาขา (ยกเว้นโรงภาพยนตร์ VIP, โรงภาพยนตร์ IMAX, โรงภาพยนตร์ 4DX และระบบพิเศษอื่นๆ)

– กรณีที่มีการกดใช้คูปองแล้ว จะต้องใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่กำหนดที่ระบุในคูปอง หากไม่ได้ใช้สิทธิภายในเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถใช้สิทธิได้ ทั้งนี้ บริษัทจะไม่ชดเชยหรือเปลี่ยนแปลงสิทธิให้ไม่ว่าในกรณีใดๆ

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้

– สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ อาทิ บัตรอภินันทนาการ, บัตรส่วนลด บัตรสมาชิก หรือรายการส่งเสริมการขายด้านราคาอื่นๆ เช่น บัตรสมาชิก M-GEN เป็นต้น

– บริษัทสงวนสิทธิในการยกเลิก เปลี่ยนแปลงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย วิธีการร่วมรายการส่งเสริมการขาย และ หรือรายละเอียดอื่นใดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– การแจกของคูปองส่วนลดเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น และบริษัทสงวนสิทธิในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้คูปองส่วนลด และหรือดำเนินการอื่นใดหากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย เพื่อให้ได้รับคูปองส่วนลด เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือวัตถุประสงค์อื่นใด

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัท ให้ถือเป็นที่สุด

– บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น.