รับฟรี! คูปองแทนเงินสด 50 บาท เมื่อผูกบัญชีเงินฝากธนาคารครั้งแรก และใช้จ่ายผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ


รับฟรี! คูปองแทนเงินสด
50 บาท เมื่อผูกบัญชีเงินฝากธนาคารครั้งแรก และใช้จ่ายผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ

ระยะเวลาโปรโมชัน 1 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64 

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

รายละเอียด

– ลูกค้า Dolfin Wallet รับฟรีคูปองแทนเงินสดมูลค่า 50 บาท เมื่อผูกบัญชีเงินฝากธนาคารครั้งแรก และใช้จ่ายผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไข

– เฉพาะลูกค้าที่ผูกบัญชีธนาคารครั้งแรก ด้วยบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ ธนาคารกรุงเทพ หรือ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (เลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 ธนาคาร) และมีการใช้จ่ายผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติขั้นต่ำ 100 บาท ในระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 64 – 31 มี.ค. 64

– สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยผูกบัญชีเงินฝากธนาคารใดมาก่อน

– ไม่นับรวมการใช้จ่ายบิล (ค่าน้ำ/ค่าไฟ/ค่าบัตรเครดิต) และ การเติมเงินโทรศัพท์

– ส่วนลดมูลค่า 50 บาท สามารถใช้จ่ายได้ในครั้งถัดไป เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป

– คูปองแทนเงินสดมีอายุการใช้งาน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับเข้า Dolfin Wallet

– จำกัด 1 สิทธิ์ / ลูกค้า/ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

– สูงสุด 20,000 สิทธิ์/ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

– คูปองแทนเงินสดไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่นได้

– เงื่อนไขในการรับคูปองแทนเงินสดเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

– ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 20.00 น.