รับทันที 50 บาทเมื่อผูกบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารสำเร็จครั้งแรก

เงื่อนไขและข้อกำหนดรายการส่งเสริมการขาย

รับฟรี! คูปองแทนเงินสด 50 บาท เมื่อผูกบัญชีธนาคาร หรือ ผูกบัตรเครดิตครั้งแรก ตั้งแต่ 10 ม.ค. – 31 ม.ค. 2563

- คูปองแทนเงินสด จะถูกโอนเข้าบัญชี Dolfin Wallet ของลูกค้าทันที ภายหลังจากการผูกบัญชีธนาคาร หรือ ผูกบัตรเครดิตผ่านแอป Dolfin Wallet สำเร็จ

- จำกัด 1 สิทธิ์ / ผู้ใช้งาน และสูงสุด 40,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

เงื่อนไขทั่วไป

- เฉพาะลูกค้าที่สมัครใช้บริการ และยืนยันตัวตนอ่านแอปพลิเคชันสำเร็จตามที่บริษัทกำหนด รับคูปองแทนเงินสด 50 บาท เมื่อผูกบัญชีธนาคาร กสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือผูกบัตรเครดิตเป็นครั้งแรก ภายในแอป Dolfin Wallet ทั้งนี้ ลูกค้าจะได้รับ คูปองทั้งหมด 2 ใบ โดยแบ่งเป็นคูปองแทนเงินสด 30 บาท จำนวน 1 ใบ (เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 150 บาท) และ คูปองแทนเงินสด 20 บาท จำนวน 1 ใบ (เมื่อใช้จ่ายขั้นต่ำ 100 บาท)

- จำกัดคูปองแทนเงินสดสูงสุดไม่เกิน 50 บาท/ ผู้ใช้ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

- คูปองแทนเงินสดสามารถใช้ได้ภายใน 30 วันหลังจากวันที่ได้รับคูปอง ทั้งนี้ไม่เกินวันที่ 1 มี.ค. 2563

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด หรือบริการอื่นๆ ได้

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

- สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์

- เงื่อนไขในการรับคูปองเป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต ดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า

- บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

- หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษ คำตัดสินของบริษัทฯ ให้ถือเป็นที่สุด

- ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 10.00 น. ถึง 22.00 น.