แจกคะแนนสะสม K Point สูงสุด 1,000 คะแนน เมื่อสมัครและเติมเงินผ่าน K PLUS เข้าวอลเล็ทครั้งแรก

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ทำรายการเติมเงินเข้า e-Wallet ที่ร่วมรายการ เป็นครั้งแรก ผ่านบริการ K PLUS

ระยะเวลาแคมเปญ  28 ธันวาคม 2564  - 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ทำรายการเติมเงินเข้า e-Wallet ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Blue CONNECT, Dolfin, GrabPay Rabbit LINE Pay, ShopeePay และ TrueMoney (“e-Wallet”) เป็นครั้งแรก ผ่านบริการ K PLUS ของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อรายการ โดยลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม K Point ภายใต้เงื่อนไขดังนี้

  • สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้ใช้บริการ K PLUS ของธนาคารอยู่ในปัจจุบัน รับคะแนนสะสม K Point 200 คะแนน เมื่อเติมเงินเข้า e-Wallet ผ่านบริการ K PLUS เป็นครั้งแรกตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/รายการ ทั้งนี้ จำกัดสิทธิ 200,000 สิทธิแรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

  • สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยใช้บริการ K PLUS และได้ทำการสมัครบริการ K PLUS สำเร็จตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ภายในระยะเวลาส่งเสริมการขาย รับคะแนนสะสม K Point 1,000 คะแนน เมื่อเติมเงินเข้า e-Wallet ผ่านบริการ

K PLUS เป็นครั้งแรก ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป/รายการ ทั้งนี้ จำกัดสิทธิ 30,000 สิทธิแรก ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • กิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าสามารถทำรายการเติมเงินเข้า e-Wallet ผ่านช่องทาง K PLUS ได้ 2 วิธี ดังนี้

  • เติมเงินบนแอปพลิเคชันของ e-Wallet โดยเลือกเติมผ่านช่องทางบริการ K PLUS

  • เติมเงินผ่านบริการ K PLUS บนเมนู “เติมเงิน” โดยเลือก “e-Wallet” และเลือก e-Wallet ที่ต้องการเติมเงิน

 • จำกัดสิทธิในการได้รับคะแนนสะสม K Point 1 คน/1 สิทธิ ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยผูกบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทยบน e-Wallet ที่ร่วมรายการ ทั้งก่อนและในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้าจะได้รับคะแนนสะสม K Point โดยคะแนนสะสมจะถูกโอนเข้าสู่ระบบบนแอปพลิเคชัน K PLUS แบ่งตามรอบการทำรายการสำเร็จ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 •  สามารถตรวจสอบคะแนนสะสม K Point ที่ได้รับ บนแอปพลิเคชัน K PLUS โดยคลิกปุ่ม “1. K Point ดูรายละเอียดคะแนน 3.ดูประวัติคะแนน”

 • คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้จะหมดอายุภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

 • คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ สามารถรวมกับคะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตปกติได้ ยกเว้น คะแนนสะสมของบัตรวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย และบัตรเครดิตที่ธนาคารออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-brand card) ได้แก่ บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ และบัตรเครดิตกสิกรไทย-LINE POINTS จะไม่สามารถนำคะแนนสะสม K Point มารวมกันได้

 • คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • ศึกษาวิธีการใช้คะแนน และรายละเอียด K Point เพิ่มเติมได้ที่ https://www.kasikornbank.com/th/personal/Digital-banking/kplus/kpoint/info/Pages/index.html

 • ธนาคารมีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าเท่ากัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีมีข้อขัดแย้ง ข้อขัดข้อง หรือข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ e-Wallet ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับ e-Wallet กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ e-Wallet โดยตรง

 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้บริการ K PLUS ได้ที่ K-Contact Center โทร.02-888-8888 กด 3