ส่วนลดน้ำหอม CK 30% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้าน KIS

ส่วนลดน้ำหอม CK 30% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้าน KIS

กดรับสิทธิ์วันที่ 2 สิงหาคมม – 30 กันยายน 2564

 • กดรับสิทธิ์เพื่อแลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษ (ส่วนลด 30%) 1 รายการ จาก 14 รายการดังนี้:

  1. CK Eternity for Men Spray 100 ML. ในราคา 2,695 บาท จากราคาปกติ 3,850 บาท

  2. CK ETERNITY 100 ML. ในราคา 2,975 บาท จากราคาปกติ 4,250 บาท

  3. CK EVERYONE EDT 100MLในราคา 1,995 บาท จากราคาปกติ 2,850 บาท

  4. CK EVERYONE EDT 200ML ในราคา 2,835 บาท จากราคาปกติ 4,050 บาท

  5. CK GOLD EDT NS 100ml 16 IV ในราคา 1,995 บาท จากราคาปกติ 2,850 บาท

  6. CK ONE EDT SPRAY 100ML ในราคา 1,995 บาท จากราคาปกติ 2,850 บาท

  7. CK ONE EDT SPRAY 200MLในราคา 2,835 บาท จากราคาปกติ 4,050 บาท

  8. CK ONE GENDER 17 EDT 200ML ในราคา 2,835 บาท จากราคาปกติ 4,050 บาท

  9. CK ONE SUMMER SPR20 SET ในราคา 1,995 บาท จากราคาปกติ 2,850 บาท

  10. CKB EDT 100ML SPRAY ในราคา 1,995 บาท จากราคาปกติ 2,850 บาท

  11. ETERNITY FOR MEN EDP 30ML ในราคา 1,505 บาท จากราคาปกติ 2,150 บาท

  12. ETERNITY FOR MEN EDP 50ML ในราคา 2,205 บาท จากราคาปกติ 3,150 บาท

  13. ETERNITY FOR MEN EDP 100MLในราคา 2,835 บาท จากราคาปกติ 4,050 บาท

  14. CKB EDT 200ML SPRAY ในราคา 2,835 บาท จากราคาปกติ 4,050 บาท

 • สาขาที่ร่วมรายการได้แก่ KIS Ratchaburi, KIS-BANGRAK, KIS-Central Phuket Festival, KIS-Central World Plaza, KIS-Lardprao และ KIS-SUPHANBURI

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 1,400 สิทธิ์/แคมเปญ (สินค้าละ 100 สิทธิ์/แคมเปญ)

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หลังกดรับสิทธิ์

ส่วนลดน้ำหอม CK 30% เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ ณ ร้าน KIS

กดรับสิทธิ์วันที่ 2 สิงหาคม – 30 กันยายน 2564

 

 • กดรับสิทธิ์เพื่อแลกซื้อสินค้าในราคาพิเศษ (ส่วนลด 30%) 1 รายการ จาก 14 รายการดังนี้:

  1. CK Eternity for Men Spray 100 ML. ในราคา 2,695 บาท จากราคาปกติ 3,850 บาท

  2. CK ETERNITY 100 ML. ในราคา 2,975 บาท จากราคาปกติ 4,250 บาท

  3. CK EVERYONE EDT 100MLในราคา 1,995 บาท จากราคาปกติ 2,850 บาท

  4. CK EVERYONE EDT 200ML ในราคา 2,835 บาท จากราคาปกติ 4,050 บาท

  5. CK GOLD EDT NS 100ml 16 IV ในราคา 1,995 บาท จากราคาปกติ 2,850 บาท

  6. CK ONE EDT SPRAY 100ML ในราคา 1,995 บาท จากราคาปกติ 2,850 บาท

  7. CK ONE EDT SPRAY 200MLในราคา 2,835 บาท จากราคาปกติ 4,050 บาท

  8. CK ONE GENDER 17 EDT 200ML ในราคา 2,835 บาท จากราคาปกติ 4,050 บาท

  9. CK ONE SUMMER SPR20 SET ในราคา 1,995 บาท จากราคาปกติ 2,850 บาท

  10. CKB EDT 100ML SPRAY ในราคา 1,995 บาท จากราคาปกติ 2,850 บาท

  11. ETERNITY FOR MEN EDP 30ML ในราคา 1,505 บาท จากราคาปกติ 2,150 บาท

  12. ETERNITY FOR MEN EDP 50ML ในราคา 2,205 บาท จากราคาปกติ 3,150 บาท

  13. ETERNITY FOR MEN EDP 100MLในราคา 2,835 บาท จากราคาปกติ 4,050 บาท

  14. CKB EDT 200ML SPRAY ในราคา 2,835 บาท จากราคาปกติ 4,050 บาท

 • สาขาที่ร่วมรายการได้แก่ KIS Ratchaburi, KIS-BANGRAK, KIS-Central Phuket Festival, KIS-Central World Plaza, KIS-Lardprao และ KIS-SUPHANBURI

 • จำกัด 2 สิทธิ์/ท่าน จำกัดสิทธิ์รวมสูงสุด 1,400 สิทธิ์/แคมเปญ (สินค้าละ 100 สิทธิ์/แคมเปญ)

 • คูปองมีอายุถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 หลังกดรับสิทธิ์

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขทั่วไป

 • กรณีต้องการใช้คูปองลูกค้าจะต้องกดใช้คูปองและให้พนักงานสแกนคูปองเพื่อรับส่วนลดก่อนการชำระเงินภายใน 15 นาทีหลังจากกดใช้คูปอง

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • ·เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ลูกค้ายกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์เรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิก

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.