Flash Deal ซื้อ KFC Rice bowl E-Voucher เพียง 9 บาท

Flash deal campaign: ซื้อ E-Voucher สำหรับนำไปแลก Rice Bowl มูลค่า 59 บาท เพียง 9 บาท

จำกัด 2,000 สิทธิ์/แคมเปญ (1,000สิทธิ์/วัน) 1 สิทธิ์/ลูกค้า

ลูกค้าจะต้องชำระเงินค่า E-Voucher ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น

ระยะเวลาในการซื้อ 6-7 พ.ย. 2563 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าคูปองจะหมด

ข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับการรับ E-Voucher สำหรับนำไปแลก Rice bowl ภายใต้โปรแกรมส่งเสริมการขายนี้

 1. การซื้อ E-Voucher

  • ลูกค้าสามารถซื้อ KFC E-Voucher ได้จากแอปพลิเคชั่นดอลฟิน โดยชำระเงินผ่านดอลฟิน วอลเล็ทเท่านั้น และให้ถือว่าการซื้อขายสมบูรณ์เมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยและบริษัทฯได้ส่งมอบ E-Voucher ให้ลูกค้าแล้วที่เมนู “คูปองของฉัน”

  • คำสั่งซื้อ KFC E-Voucher ของลูกค้าเมื่อสมบูรณ์แล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้

  • E-Voucher สามารถแลกได้ 3 เมนูเท่านั้นคือ ไก่ซี๊ดโบว์ล, ไก่แซ่บโบว์ล, ไก่เขียวหวานโบว์ล

  • หากเกิดเหตุขัดข้องใดๆในการซื้อ E-Voucher เช่น ไม่ได้รับ E-Voucher ให้ลูกค้าแจ้งบริษัทฯ และบริษัทฯจะดำเนินการแก้ไขให้โดยเร็วที่สุด

 2. การใช้ E-Voucher

  • กดเลือกใช้ E-Voucher จาก my coupon และสแกน QR ที่ร้าน KFC เพื่อรับสิทธิ์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารของคุณเท่านั้น

  • E-Voucher มีระยะเวลาการใช้งาน 60 นาทีหลังจากกดใช้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการทอนหรือคืนเงินในกรณีใช้มูลค่าในคูปองไม่หมด

  • E-Voucher มีอายุถึงวันที่ 6 ธ.ค. 63

  • การใช้ E-Voucher เป็นไปตามเงื่อนไขของ KFC

  • บริษัทฯเป็นเพียงผู้ขาย E-Voucher เท่านั้น หากลูกค้ามีปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้ E-Voucher ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ ลูกค้าสามารถติดต่อผู้ออก E-Voucher ได้โดยตรง

 3. อื่นๆ

  • การขาย E-Voucher เพื่อมุ่งให้เกิดประสบการณ์การใช้จ่ายผ่านดอลฟิน วอลเลท ดังนั้น หากบริษัทฯ พบว่าลูกค้าพยายามใช้หรือใช้ E-Voucher ในทางทุจริต เพื่อประโยชน์ในการค้า ผิดกฎหมาย หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ บริษัทฯ สงวนสิทธิยกเลิก E-Voucher ที่ลูกค้าซื้อโดยไม่มีการคืนเงินหรือชดเชยใดๆ ให้แก่ลูกค้า และลูกค้าจะต้องรับผิดชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบริษัทฯ จากการกระทำดังกล่าว

  • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.

กด Like เพื่อติดตามโปรโมชั่นดีๆ