ช้อปฟินด้วยบัตรเดบิต KBank ผ่านดอลฟิน วอลเล็ท รับ K Point 1,000 คะแนน

รับสุดฟิน! เมื่อช้อปด้วยบัตรเดบิต KBank ผ่านดอลฟิน วอลเล็ทครั้งแรก
แคมเปญระหว่างวันที่ 2 ก.พ. 65 - 30 เม.ย. 65

 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 

 เงื่อนไขต่อที่ 1   รับคะแนน  1,000 K Point*  

 • รับคะแนน 1,000 K Point เมื่อผูกบัตรเดบิตของ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (“ธนาคาร”) ครั้งแรกและใช้จ่ายผ่านบัตรดังกล่าวด้วย e-Wallet ที่ร่วมรายการ ได้แก่ Dolfin, Rabbit LINE Pay, Truemoney Wallet และ ShopeePay ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไปต่อรายการ

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน ตลอดระยะเวลาแคมเปญ และรวมทั้งสิ้น 10,000 สิทธิ์แรก ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • ระยะเวลาแคมเปญ: ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 – 30 เมษายน 2565

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ลงทะเบียนก่อนทำรายการ โดยส่ง SMS : พิมพ์ KW(เว้นวรรค) ตามด้วยเลขบัตรเดบิต 12 หลักสุดท้าย (เว้นวรรค) เลขบัตรประชาชน 4 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ค่าส่ง SMS 3 บาทต่อครั้ง ยังไม่รวม VAT) และได้รับข้อความตอบกลับ

 • คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากแคมเปญนี้ มีกำหนดอายุการใช้คะแนน 1 ปี

 • ธนาคารจะโอนคะแนนสะสม K Point ไปยังบัญชีเงินฝาก(CIS) ที่ลูกค้าผูกบัตรเดบิตดังกล่าวไว้กับธนาคาร ภายใน 45 วันทำการหลังวันสุดท้ายของเดือนที่มีการใช้จ่าย (“วันทำการ” หมายถึงวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของสถาบันการเงิน)

 • ลูกค้าสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม K Point ที่ได้รับในบริการ K PLUS โดยกดปุ่ม ธุรกรรม 2. K Point 3. ดูรายละเอียดคะแนน 4. ดูประวัติคะแนน

 • คะแนนสะสม K Point จากแคมเปญนี้ สามารถรวมกับคะแนนสะสม K Point จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตปกติได้ (แต่ไม่สามารถรวมกับคะแนนสะสมของบัตรวีซ่าเดอะแพสชั่นกสิกรไทย และบัตรเครดิตที่กสิกรไทยออกร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ (Co-brand card) เช่น บัตรพีทีทีบลูเครดิตการ์ด, บัตรเครดิตร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทย, บัตรเครดิตวันสยาม-กสิกรไทย, บัตรเครดิตกสิกรไทย-ช้อปปี้ และบัตรเครดิตไลน์พ้อยท์ เครดิตการ์ด ได้)

 • คะแนนสะสม K Point ที่ได้รับจากแคมเปญนี้ ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้

 • กรณีธนาคารโอนคะแนนสะสม K Point ให้ลูกค้าตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว แต่ลูกค้าไม่ได้รับด้วยเหตุที่ไม่ใช่ความผิดของธนาคาร ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ถือว่าลูกค้าได้รับ K Point ดังกล่าวแล้ว และไม่โอน K Point ให้ลูกค้าใหม่อีกครั้ง

 • ธนาคารไม่มีความรับผิดชอบ หรือต้องรับผิดชดใช้ หรือมีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ในบริการใด ๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ e-Wallet ที่เข้าร่วมแคมเปญนี้ หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน e-Wallet กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ e-Wallet โดยตรง

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ K Contact Center โทร. 02-88888882 กด 03

เงื่อนไขต่อที่ 2  รับโบนัสวัน Double Date 2.2 3.3  4.4 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทยด้วย eWallet ที่ร่วมรายการ

ช้อป 300 คืน 30

 • รับ 30 Bonus เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกสิกรไทยด้วย Dolfin Wallet ตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไปต่อรายการ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565, 3 มีนาคม 2565 และ 4 เมษายน 2565 เท่านั้น

 • จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน/e-Wallet ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • จำกัด 2,000 สิทธิ์แรก/เดือน/e-Wallet และรวมทั้งสิ้น 6,000 สิทธิ์/เดือน

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไข และ/หรือสิทธิพิเศษในแคมเปญ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัล/สิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้  ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้

 • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.