Monday Fun Day ช้อปสุดคุ้มด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทย

Monday Fun Day ช้อปสุดคุ้ม

แคมเปญระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 – 5 กันยายน 2565

Monday Fun Day ช้อปสุดคุ้ม

แคมเปญระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 – 5 กันยายน 2565

เงื่อนไขและข้อกำหนด

เงื่อนไขโปรโมชั่น

 • สิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่ผูกบัตรเดบิต ธนาคารกสิกรไทย กับดอลฟินวอลเล็ท เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าหรือบริการด้วยบัตรเดบิต ธนาคารกสิกรไทยผ่านดอลฟินวอลเล็ท 300 บาทขึ้นไป ต่อรายการ รับดอลฟินโบนัส 30 คะแนน

 • โปรโมชั่นเฉพาะวันจันทร์แรกของเดือน 4 ก.ค. 65 / 1 ส.ค. 65 และ 5 ก.ย. 65

 • จำกัดสิทธ์ 1 ท่าน / สิทธิ์ / เดือน

 • จำกัด 500 สิทธิ์แรก / เดือน และจำกัดสิทธิ์รวม 1,500 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ

 • ลูกค้าจะต้องใช้ดอลฟินโบนัสที่ได้รับภายใน 30 วัน หลังจากวันที่ได้รับ เมื่อดอลฟินโบนัสหมดอายุแล้วลูกค้าจะไม่สามารถใช้ดอลฟินโบนัสนั้นได้อีก

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น

 • ยอดซื้อสินค้าขั้นต่ำที่กำหนดในโปรโมชั่น เป็นยอดซื้อหลังหักส่วนลดต่างๆ แล้ว ทั้งนี้ การชำระเงินด้วยคะแนนสะสม The 1 จะไม่ถูกนับรวมเป็นยอดขั้นต่ำที่ลูกค้าชำระเงินด้วยดอลฟิน วอลเล็ท

 • ดอลฟิน โบนัสไม่สามารถใช้กับการทำรายการประเภทอื่นๆ ได้ เช่น โอนเงิน, จ่ายบิล, สแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต หรือ สแกน QR พร้อมเพย์ เพื่อชำระเงิน

 • ดอลฟินโบนัสสามารถใช้เป็นส่วนลดแทนเงินสดกับทุกวิธีชำระเงินได้สูงสุด 50% สำหรับยอดซื้อขั้นต่ำ 2 บาทขึ้นไป ยกเว้นการจ่ายบิล สแกนจ่ายด้วย QR Promptpay และสแกนจ่ายด้วย QR บัตรเครดิต

 • เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้

 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับการชำระบิล (Bill Payment) และการเติมเงินทุกประเภท

 • เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว

 • ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร

 • บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด

 • ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.