เงื่อนไขโปรโมชันบัตรเครดิตกสิกรไทย

รายละเอียดโปรโมชัน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200บาท เพียงผูกและใช้จ่ายบัตรเครดิตกสิกรไทยผ่านแอปพลิเคชัน Dolfin Wallet

เดือนที่ 1:มียอดใช้จ่าย 1 ครั้ง รับเครดิตเงินคืน จำนวน 100บาท

เดือนที่ 2:มียอดใช้จ่าย 1 ครั้ง รับเครดิตเงินคืน จำนวน 50บาท

เดือนที่ 3:มียอดใช้จ่าย 1 ครั้ง รับเครดิตเงินคืน จำนวน 50บาท

ธนาคารจะเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตภายใน60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการ

ผู้ใช้งานต้องส่ง SMSลงทะเบียน พิมพ์ CJD (วรรค) หมายเลขบัตรเครดิต12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4545888 (ครั้งละ3 บาท) ก่อนเริ่มทำรายการใช้จ่าย

เงื่อนไข

 • คำนวณเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ผูกบัญชีบัตรเครดิตกสิกรไทยในDolfin Wallet และมีการใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนด ต้องส่ง SMSลงทะเบียนและได้รับข้อความตอบกลับเท่านั้น

 • ระยะเวลาโปรโมชัน 1ต.ค. 2562 – 31 ธ.ค. 2562

 • จำกัด 1สิทธิ์ / ผู้ใช้ / Dolfin Wallet ID และสงวนสิทธิ์ 10,000 ท่านแรก ตลอดรายการ

 • สิทธิ์เริ่มต้นในรอบเดือนที่ผูกบัตรเครดิต จำกัดการเงินคืน 1 ครั้ง/ เดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง มูลค่ารวมไม่เกิน 200 บาท ตลอดระยะเวลาโปรโมชัน

 • การนับเดือนจะนับตามวันที่ดังนี้ 1 ต.ค. 62 – 31 ต.ค. 62, 1 พ.ย. 62 – 30 พ.ย. 62 และ 1 ธ.ค.62 – 31 ธ.ค. 62โดย SMS นับเดือนที่คำนวณเครดิตเงินคืนเริ่มนับเดือนที่ 1 จากวันที่ผู้ถือบัตรผูกบัญชีบัตรเครดิตกับDolfin Wallet และมีการใช้จ่าย

ตัวอย่าง: ผู้ถือบัตรผูกบัญชีบัตรเครดิตกสิกรไทยใน Dolfin Wallet และมีการใช้จ่ายวันที่ 15 พ.ย. 62และ 15 ธ.ค. 62 ดังนั้นเดือนที่1 คือวันที่ 1 พ.ย. 62 – 30 พ.ย. 62 และเดือนที่ 2 คือวันที่1ธ.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62จากตัวอย่างนี้จะไม่มีเดือนที่ 3เนื่องจากว่ารายการส่งเสริมการขายนี้สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 62จากตัวอย่าง ผู้ถือบัตรได้รับเครดิตเงินคืน150 บาท จากการผูกบัญชีบัตรเครดิตและมีรายการใช้จ่ายวันที่ 15 พ.ย. 62ได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท และวันที่ 15ธ.ค. 62 ได้รับเครดิตเงินคืน 50 บาท

 • บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจ บัตรเครดิตนิติบุคคลทุกประเภท และบัตรเดบิตกสิกรไทยไม่สามารถร่วมรายการนี้ได้

 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตภายใน60 วันหลังจากสิ้นสุดรายการ

 • รายการเครดิตเงินคืนไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 • ผู้ถือบัตรที่ได้รับเครดิตเงินคืน จะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินจนถึงวันที่ได้รับเครดิตเงินคืน

 • บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งานDolfin Wallet หากพบว่าลูกค้าใช้ Dolfin Wallet ผิดวัตถุประสงค์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามโปรโมชันคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์บริการลูกค้าDolfin เบอร์ 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 00 น. ถึง 22.00 น.