รับเงินคืน 50 บาท สำหรับผู้ถือบัญชีธนาคารกสิกรไทย

เงื่อนไขและข้อกำหนด

รับทันที 50 บาท! เมื่อผูกบัญชีกสิกรไทย และมีการเติมเงิน

ระยะเวลาโปรโมชั่น

1 ต.ค. 62 – 31 ธ.ค. 62

รายละเอียด

รับเงินเข้า Dolfin Wallet 50 บาท เพียงผูกบัญชีกับธนาคารกสิกรไทย และเติมเงินเข้า Dolfin Wallet ผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Online Direct Debit) ขั้นต่ำ 100 บาท ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

เงื่อนไข

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์รับเงินเข้า Dolfin Wallet:

– มีบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หรือกระแสรายวันกับ  ธนาคารกสิกรไทย (“บัญชีเงินฝาก”)

– สมัครและได้รับอนุมัติให้ใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย (Online Direct Debit) เป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

– ผูกบัญชีเงินฝากกับ Dolfin Wallet และเติมเงินเข้า Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 100 บาท ผ่านบริการหักบัญชีอัตโนมัติกสิกรไทย (Online Direct Debit) ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

การรับเงินเข้า Dolfin Wallet:

– เจ้าของบัญชีเงินฝากจะได้รับเงินเข้า Dolfin Wallet ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน

– การรับเงินเข้า Dolfin Wallet ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จำกัดสูงสุดไม่เกิน 10,000 ท่านแรกที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน และสูงสุดไม่เกิน 50 บาท/เจ้าของบัญชีเงินฝาก

– เจ้าของบัญชีเงินฝากมีสิทธิ์รับเงินเข้า Dolfin Wallet 1 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขายนี้

– การรับเงินเข้า Dolfin Wallet ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

– บริษัทสงวนสิทธิ์ในการระงับการใช้งาน Dolfin Wallet หากพบว่าลูกค้าใช้ Dolfin Wallet ผิดวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิ์ตามโปรโมชันคำตัดสินของบริษัทให้ถือเป็นที่สุด

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 – 22.00 น.  โทร.02-255-5959