รับ Dolfin Bonus เข้า Dolfin Wallet สูงสุด 200 บาท เพียงชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทยผ่าน Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป

รับโบนัสเงินคืนสูงสุด 200 บาท

เพียงใช้จ่ายด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทยผ่านแอป Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป

(ไม่นับรวมการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ)

ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 – 31 ส.ค. 63

เงื่อนไขและข้อกำหนดของโปรโมชั่น

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเดบิตกสิกรไทย

 • รับ Dolfin Bonus เข้า Dolfin Wallet สูงสุด 200 บาท เพียงชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทยผ่าน Dolfin Wallet ขั้นต่ำ 300 บาท/เซลล์สลิป ไม่นับรวมการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย: 1 มิ.ย. 63 – 31 ส.ค. 63

รายละเอียด

ต่อที่ 1

 • ใช้จ่ายในเดือนมิถุนายน รับ Dolfin Bonus 50 บาท

 • ใช้จ่ายในเดือนกรกฎาคม รับ Dolfin Bonus 50 บาท

 • ใช้จ่ายในเดือนสิงหาคม รับ Dolfin Bonus 50 บาท

ต่อที่ 2

 • ใช้จ่ายสะสมตลอดระยะเวลาโครงการ ขั้นต่ำ 3,000 บาท รับ Dolfin Bonus 50 บาท

เงื่อนไข

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับ Dolfin Bonus เข้า Dolfin Wallet                                                                                          

 1. เป็นผู้ถือบัตรเดบิตกสิกรไทย ที่มีสถานะบัตรเดบิตเป็นปกติ และชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทยผ่าน Dolfin Wallet ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2563 – 31 สิงหาคม 2563

 2. ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับ Dolfin Bonus จะต้องเป็นยอดใช้จ่ายสุทธิหลังจากหักส่วนลดต่างๆ แล้ว

 3. สำหรับต่อที่ 1 จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/เดือน และ จำกัด 1,000 สิทธิ์แรก/เดือน รวม 3,000 สิทธิ์/ตลอดโครงการ

 4. สำหรับต่อที่ 2 จำกัด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้/ตลอดโครงการ และ จำกัด 3,000 สิทธิ์แรก/ตลอดโครงการ

 5. ไม่นับรวมการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ

การรับ Dolfin Bonus เข้า Dolfin Wallet

 1. การรับ Dolfin Bonus เข้า Dolfin Wallet ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ จำกัดสูงสุดไม่เกิน 200 บาท/ท่าน

 2. Dolfin Bonus จะเข้า Dolfin Wallet ของผู้ถือบัตร ภายใน 3 วันทำการนับจากวันที่ผู้ถือบัตรชำระค่าสินค้า/บริการด้วยบัตรเดบิตกสิกรไทยผ่าน Dolfin Wallet ตามเงื่อนไขที่กำหนด

 3. ดอลฟินโบนัสสามารถใช้ชำระค่าสินค้ากับร้านค้าได้ทุกร้านค้าที่รับชำระผ่านแอป Dolfin Wallet โดยต้องใช้ร่วมกับเงินในวอลเล็ทเท่านั้น
  ทั้งนี้ เงินดอลฟินโบนัสไม่สามารถใช้กับบริการ “จ่ายบิล” หรือ “เติมเงิน” ได้

 4. Dolfin Bonus มีวันหมดอายุ จะต้องใช้ภายใน 15 วันหลังจากวันที่ได้รับใน Dolfin Wallet และไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

 5. หากมีข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับ Dolfin Wallet กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ Dolfin Wallet โดยตรง

 6. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับ Dolfin Wallet หรือบริการใดๆ ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ Dolfin Wallet

 7. ธนาคารและผู้ให้บริการ Dolfin Wallet สงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

 8. กรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ให้ถือคำตัดสินของธนาคารและผู้ให้บริการ Dolfin Wallet เป็นที่สุด

 9. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ K-Contact Center 02-8888888 หรือ ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-2555959 เวลา 9.00 – 20.00 น.